Connect with us
Novosti

Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu -Poziv za učešće u istraživanju

Pozivamo sve zainteresovane pojedince da nam se pridruže u istraživanju Evropske industrije dekontaminacije za 2024. godinu. Ova studija ima ključnu ulogu u prikupljanju preciznih i sektorski specifičnih podataka o industriji dekontaminacije, pružajući ogromnu vrednost profesionalcima u tom sektoru. Pored toga, studija razjašnjava trenutno stanje u industriji, pruža prognoze budućih aktivnosti i daje uvid u sve aspekte ovog sektora.

Rok za popunjavanje

Rok za popunjavanje ankete je 12. april 2024. godine, stoga Vas pozivamo da se pridružite istraživanju i doprinesete važnim informacijama. Vaši odgovori će biti od suštinskog značaja u stvaranju sveobuhvatnog referentnog dokumenta za kompanije i entitete vezane za dekontaminaciju. Takođe, pružanjem Vaših uvida, pomoći ćete u kreiranju panoramskog pregleda sektora u Evropi, što će omogućiti bolje razumevanje i uočavanje trendova.

Kako funkcioniše?

Koristimo dva odvojena upitnika – jedan za izvođače i drugi za dobavljače – sa ciljem da što detaljnije sagledamo sve segmente industrije dekontaminacije. Ovi upitnici sprovode se putem specijalizovane platforme i dostupni su na više jezika kako bismo osigurali široku participaciju.

Samo 5 minuta Vašeg vremena prevedeno je u pružanje alata za unapređenu vidljivost i prepoznavanje u industriji dekontaminacije.

Vaši odgovori će biti potpuno anonimni i u skladu sa GDPR-om i propisima o usklađenosti, garantujući vašu privatnost.

Ko može učestvovati?

Pozivamo sve članove Evropskog instituta za dekontaminaciju, kao i sve one koji posluju u industriji dekontaminacije, bilo kao izvođači ili dobavljači, da nam se pridruže i podele svoje iskustvo i uvide.

Kao znak zahvalnosti za Vaše učešće, kompanije koje popune upitnik dobiće potpun, neograničen pristup Izveštaju o industriji za 2024. godinu, što će im omogućiti dublje razumevanje tržišnih kretanja i prilika.

Očekivani datum objavljivanja izveštaja je jun 2024. godine, a Vaši uvidi će oblikovati budućnost industrije dekontaminacije u Evropi. Hvala vam unapred na vašem učešću i doprinosu!

Kako doći do upitnika?

U zavisnosti od glavne aktivnosti Vaše kompanije, kao i da li pripadate izvođačima ili dobavljačima, opredeljujete se za određenu vrstu upitnika. Upitnici se nalaze na sledećim linkovima. Dovoljno je kliknete, odgovorite na pitanja i potvrdite odgovore, nakon čega će se Vaše glasanje smatrati obavljenim.

Upitnik za izvođače
Upitnik za dobavljače

SRPSKA ASOCIJACIJA ZA RUŠENJE, DEKONTAMINACIJU I RECIKLAŽU
zvaničan član EDA – Europian Demolition Association

SDA logo

www.serbiandemolition.org