Connect with us

Energetska efikasnost

Online panel: Integrisanje otpornosti primenom ekološke i ekonomske procene dizajna zgrade

Objavljeno

:

Četvrtak 23. septembar 2021. / 11:40 – 12:50 h / #WGBW21 – Online panel u organizaciji SrbGBC
Tradicionalno, Savet zelene gradnje Srbije pridružiće se svojoj mreži nacionalnih Saveta širom sveta u Kampanji Building Resilience tokom Svetske nedelje zelene gradnje #WGBW2021, sa Panelom vidljivim na globalnoj mapi aktivnosti.

Polazeći od činjenice da je izgrađena sredina veliki korisnik energije, a time i emiter CO2, kao i planova dekarbonizacije koje sve zemlje postavljaju kao prioritet, a Srbija se pridružuje kroz isticanje Zelene agende, jasno je zašto treba raditi procenu uticaja na životnu sredinu sa ciljem da on postane zelen – pozitivan. Kada prenesemo ovo na nivo zgrade, elementa izgrađene sredine, analize njihovog čitavog životnog ciklusa daju jasnu sliku o tome šta treba preduzeti u interesu društva / države i u skladu sa ciljevima održivog razvoja.

Preuzeto sa sajta Ministarstva finansija RS

Izazov je pronaći najbolje rešenje za zgrade sa niskim udelom ugljenika i istovremeno obezbediti ekonomsku dobit. Metode ekološke i ekonomske procene dizajna zgrade mogu tome doprineti.

Više o tome, zašto je važno integrisati ekološke (LCA) i ekonomske (LCC) analize u cilju smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu i klimu ali i smernice kako obezbediti ekonomsku otpornost, možete saznati na panelu kroz prikaz uticaja LCA i LCC analiza u primerima Studija slučaja.

Sa jedne strane Građevinarstvo čini jaku privrednu granu Srbije čime daje veliki doprinosi društveno-ekonomskom razvoju, sa druge strane ima globalni negativan uticaj na životnu sredinu i klimu, gotovo 50% ukupnog.

Ovo je ujedno i razlog za neophodno uključenje ne samo direktnih aktera već i onih koji su povezani sa sektorom, kako bi smo se što pre okrenuli Izgradnji otpornosti za klimu, ljude i ekonomiju i postigli održivi razvoj naše zemlje.

Pridružite nam se na online Panelu 23. septembra od 11:40 – 12:50 časova putem linka i saznajte o važnosti ovakvog pristupa iz prve ruke onih koji na tome već rade.

 

Bulevar Mihajla Pupina 165g
11070 Novi Beograd
TEL/FAX: + 381 11 220 5 809
TEL: +381 63 470570
Info@serbiagbc.rs
www.serbiagbc.rs

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement
Jooble - posao u građevini

Izdvajamo

Popularno