Connect with us
Novosti

Otvorena registracija za Procesing ’22

Otvorena je registracija za 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji DruÅ”tvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, organizuje od 1. do 3. juna 2022. godine.Ā 

Prva dva dana skup se održava u sali hotela Holiday Inn, a trećeg dana organizovana je poseta Centru za upravljanje otpadom u Vinči.

Preliminarni program Procesinga ’22, sreda, 1.6.2022:

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Petrović, MaÅ”inski fakultet Beograd; predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike; BoÅ”ko Aleksić, dipl. inž.maÅ”.; Radivoje Nikoličić, dipl. inž.maÅ”.

Tema 1:Ā Zahtevi za obrazovanjem kadrova koji se bave opremom pod pritiskom. Uvodna reč: BoÅ”ko Aleksić, dipl. inž. maÅ”., ocenjivač ATS-a, predavač na kursevima za IBR.

Tema 2:Ā Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom. Uvodna reč: Radivoje Nikoličić, dipl. inž. maÅ”., Akreditaciono telo Srbije – ATS.

Diskusije: Razgovor o minimalnom nivou potrebnog obrazovanja koja moraju da poseduju lica zaposlena u imenovanim telima i lica koja se bave ispitivanjem, održavanjem, i koriŔćenjem opreme pod pritiskom. Razgovor o uvođenju sertifikacije u oblast opreme pod pritiskom. Kontrolna tela i ispitne laboratorije ā€“ nadležnosti. Akreditacija za potrebe imenovanja.

Tema 3: Inicijativa za ponovno udruživanje imenovanih tela i korisnika opreme pod pritiskom. Pre viÅ”e godina pokrenuta je inicijativa za udruživanje imenovanih tela pri SMEITS-u. Iako su stvoreni preduslovi za takvu aktivnosti ā€“ to nije zaživelo.

Potrebno je osnovati Komitet za opremu pod pritiskom u okviru DruÅ”tva za procesnu tehniku, sa ciljem reÅ”avanja aktuelne probleme u primeni propisa, brige o unapređenju znanja, predlaganja poboljÅ”anja o svim aktivnostima, donoÅ”enja preporuka za rad u oblastiā€¦

Četvrtak, 2.6.2022.

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Jovović, MaÅ”inski fakultet, Beograd; Vladimir Milovanović, Beo čista energija, Beograd; prof. dr Filip Kokalj, MaÅ”inski fakultet Maribor, Slovenija; predstavnik Privredne komore Srbije.

Za viŔe informacija o registraciji kao i o satnicama programa kliknite OVDE.

www.smeits.rs
Savez maŔinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza MiloŔa 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041