Connect with us
Novosti

Otvorena registracija za Procesing ’22

35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji

Otvorena je registracija za 35. Međunarodni kongres o procesnoj industriji koji Društvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, organizuje od 1. do 3. juna 2022. godine. 

Prva dva dana skup se održava u sali hotela Holiday Inn, a trećeg dana organizovana je poseta Centru za upravljanje otpadom u Vinči.

Preliminarni program Procesinga ’22, sreda, 1.6.2022:

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Petrović, Mašinski fakultet Beograd; predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike; Boško Aleksić, dipl. inž.maš.; Radivoje Nikoličić, dipl. inž.maš.

Tema 1: Zahtevi za obrazovanjem kadrova koji se bave opremom pod pritiskom. Uvodna reč: Boško Aleksić, dipl. inž. maš., ocenjivač ATS-a, predavač na kursevima za IBR.

Tema 2: Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom. Uvodna reč: Radivoje Nikoličić, dipl. inž. maš., Akreditaciono telo Srbije – ATS.

Diskusije: Razgovor o minimalnom nivou potrebnog obrazovanja koja moraju da poseduju lica zaposlena u imenovanim telima i lica koja se bave ispitivanjem, održavanjem, i korišćenjem opreme pod pritiskom. Razgovor o uvođenju sertifikacije u oblast opreme pod pritiskom. Kontrolna tela i ispitne laboratorije – nadležnosti. Akreditacija za potrebe imenovanja.

Tema 3: Inicijativa za ponovno udruživanje imenovanih tela i korisnika opreme pod pritiskom. Pre više godina pokrenuta je inicijativa za udruživanje imenovanih tela pri SMEITS-u. Iako su stvoreni preduslovi za takvu aktivnosti – to nije zaživelo.

Potrebno je osnovati Komitet za opremu pod pritiskom u okviru Društva za procesnu tehniku, sa ciljem rešavanja aktuelne probleme u primeni propisa, brige o unapređenju znanja, predlaganja poboljšanja o svim aktivnostima, donošenja preporuka za rad u oblasti…

Četvrtak, 2.6.2022.

Predsedavajući i uvodničari: prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet, Beograd; Vladimir Milovanović, Beo čista energija, Beograd; prof. dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet Maribor, Slovenija; predstavnik Privredne komore Srbije.

Za više informacija o registraciji kao i o satnicama programa kliknite OVDE.

www.smeits.rs
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041