Connect with us
Arhitektura

Nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu

Fondacija Mies van der Rohe organizuje dodelu Nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu ā€“ Nagrade Mies van der Rohe za 2021. godinu.

Udruženje arhitekata Srbije je pozvano i ovaj put, da nominuje radove koji su izvedeni u Srbiji, ali i radove trans-nacionalnog karaktera, koja mogu biti dela evropskih arhitekata izvedenih u Srbiji, ili dela srpskih arhitekata izvedena u Evropi. Objekti moraju biti izvedeni u periodu između 01.oktobra 2018. i 01.oktobra 2020. godine.

Ova prestižna nagrada, koja se dodeljuje svake druge godine, predstavlja priznanje i počast izuzetnim dostignućima na polju arhitekture i skreće pažnju na značajan doprinos evropskih stručnjaka iz te oblasti razvoju novih ideja i tehnologija.

Udruženje arhitekata Srbije, poziva i Å”iru javnost da svojim nominacijama doprinese, da dijalog između arhitekture i njenih krajnjih korisnika postane vidljiviji, dinamičniji i bogatiji za nove perspektive.

Značaj arhitekture ima druÅ”tveni uticaj i prenosi kulturnu poruku. Kvalitet se, stoga, odnosi na univerzalne vrednosti generičkih objekata izvan njihovih programa: na koncept pre nego li na formalne vrednosti. Radovi koje predlažete za ovu nagradu treba da slede ove ciljeve ā€“ tj. treba da dostavljate one izgrađene projekte kojima se poboljÅ”ava život građana i koji mogu postati stalna arhitektonska referenca za rast; stoga je bitno da ste ih doživeli i posetili. Ovi radovi takođe treba da nam pomognu da otkrijemo načine stvaranja arhitekture koji mogu biti inspirativni i koji građane i arhitekturu u naÅ”oj izgrađenoj sredini obogaćuju dodatnim vrednostima.

Nominovanje se obavlja preko Google Drive formulara.

Rok za javne nominacije jeĀ 08.avgust 2020. godine.

Sva pitanja u vezi nominovanja, možete postaviti do 30.jula, na e-mail adresu:Ā :Ā udruzenjearhitekata@gmail.com,Ā sas-dab@eunet.rs

Selekciju pristiglih radova obaviće petočlana Komisija imenovana od strane UO UAS-a:

ā€“ Vladimir Lojanica, arhitekta

ā€“ Ajla Selenić, arhitekta

ā€“ Nastasja Mitrović, arhitekta

ā€“ Andrej Strehovec, arhitekta

ā€“ Milan Tanić, arhitekta

Kordinator za nacionalne nominacije je Snežana Vesnić, arhitekta.

ViÅ”e informacija o nagradi, pravilima, uslovima nominovanja:Ā www.miesbcn.com;Ā www.miesarch.com

Izvor: www.arh.bg.ac.rs