Connect with us
Građevina

Kontrola procesa i kvaliteta kao imperativ

Stambena zgrada u Novom Sadu TIS+NE

Tim Inženjering Sistem osnovan je 2005. godine sa idejom da se priključi, ali i ponudi „svežu krv“, brzo rastućem građevinskom tržištu u Srbiji. Samo tri godine kasnije, samostalna radnja prerasta u kompaniju sa 15 zaposlenih inženjera i menja naziv u Tim Inženjering Sistem. Kompanija je nastala oko ideje da se domaćim i inostranim klijentima pruže pravovremena i kvalitetna rešenja, optimizovana za svaki konkretan projekat, a u skladu sa najsavremenijom inženjerskom praksom i međunarodnim standardima kvaliteta.

Kontrola procesa i kvaliteta projektovanja su od starta imperativ. U tom cilju uveden je sistem menadžmenta kvalitetom i sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001:2015. Izborom SGS-a, kao jednog od svetskih lidera u tom polju, obezbeđena je prepoznatljivost kvaliteta sertifikata i van granica Srbije.

U želji da svoje aktivnosti još više proširi na evropsko i svetsko tržište, 2016. godine, TIS odvaja deo aktivnosti u posebnu kompaniju – Tim Global Engineering. Od tada je TGE izrastao u kompaniju koja trenutno zapošljava 8 građevinskih inženjera i uspešno pruža usluge proračuna i izrade izvođačke dokumentacije za sve vrste čeličnih konstrukcija, klijentima sa svih strana sveta (Australija, Novi Zeland, Velika Britanija, Švedska, Nemačka, Italija…).

Od ideje do realizacije

Posle višegodišnjeg, stalnog „boravka“ na gradilištima stambenih zgrada kao i velikog iskustva u kompletnom upravljanju takvim investicijama, TIS se odlučio da proširi svoje aktivnosti i na investiranje na tržištu stambene izgradnje. Od tada, TIS je uspešno izgradio i predao stanarima na upotrebu, 5 prvoklasnih, stambenih objekata u Novom Sadu. Inženjeri kompanije prisutni su u svim fazama izgradnje, od idejnog rešenja, kroz izgradnju do upotrebne dozvole.

Miloš Bošković, direktor:

„Pratimo izvođenje projektovanih objekata i postrojenja u ulozi stručnog ili projektantskog nadzora, a podatke sa gradilišta ugrađujemo u buduće projekte, naročito na nivou izvođačkih detalja.“

Više nego svesni problema neracionalnog trošenja energije i zagađenja životne sredine, kao nekih od ključnih problema 21. veka, uključeni su u brojne projekte u kojima inkorporiraju znanja o energetskoj efikasnosti i mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije.

Aleksandar Kovjanić, projekt menadžer, partner:

„Naši inženjeri su se obučili za projektovanje energetski efikasnih objekata i kontrolu energetske efikasnosti, a kompanija je ispunila uslove da može da izdaje sertifikate o energetskim svojstvima objekata – energetske pasoše.“

Uspešna saradnja sa eminentnim inženjering
kompanijama širom sveta

U svom dosadašnjem radu, Tim inženjering sistem je učestvovao u više velikih projekata sa međunarodnim timovima projektanata i izvođača. Na tim projektima, ostvarena je uspešna saradnja sa eminentnim inženjering kompanijama kao što su: Heurtey Petrochem, Jacobs India, Siemens, Alpine Bau, WTE Wassertechnik, Petkus Technologie, NOGA Consulting i drugim. Iskustva stečena saradnjom sa kompanijama takvog renomea, imaju veliki uticaj na dalji razvoj kompanije.

Đorđe Petrović, projekt menadžer, partner:

„Naši klijenti i saradnici u nama vide ekipu profesionalaca koja im pre svega pruža kvalitet i pouzdanost. Odgovaramo novim izazovima tržišta i tehnologije, poštujemo rokove i pratimo nove trendove.“

Danas, nakon 15 godina rada na domaćem i svetskom tržištu, TIS (zajedno sa TGE) zapošljava oko 30 inženjera arhitekture i građevine, od seniora sa više od 20 godina radnog iskustva do mladih inženjera željnih učenja i praktičnog rada na najzanimljivijim projektima iz njihove oblasti. S obzirom da je kompjuter osnovni alat savremenog inženjerstva, TIS je od početka prepoznao značaj stalnog unapređenja i usavršavanja u upotrebi dostupnih softverskih paketa za proračune, BIM i izradu finalne dokumentacije. Pored toga, kompanija, sve vreme, ulaže značajna sredstva u obezbeđivanje najsavremenijih softverskih rešenja tako da danas raspolaže sa više od 30 softverskih licenci.

Slobodan Mutavdžić, pomoćnik direktora, partner:

„Posebnu pažnju i važnost pridajemo izvođačkim detaljima tj. njihovoj tačnosti, jasnoći i preglednosti, a naročito primenjivosti projektovanih rešenja.“

I pored širokog asortimana usluga koje pruža, TIS se vremenom specijalizovao za: projektovanje industrijskih kompleksa različitih namena, a naročito u hemijskoj, petrohemijskoj i agro industriji; izradu BIM modela i radioničke dokumentacije za čelične konstrukcije, projektovanje čeličnih i armirano-betonskih inženjerskih konstrukcija i menadžment i koordinaciju investicionih projekata. Dugogodišnja praksa i iskustvo doneli su Tim Inženjering Sistem-u licence za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje izdaje ministarstvo odnosno autonomna pokrajina: P030G1 (objekti u petrohemijskoj industriji), P040G1 (objekti u hemijskoj i drugim industrijskim granama).

Tim Inženjering Sistem logo

TIM INŽENJERING SISTEM d.o.o.
Braće Ribnikar 29/29, 21000 Novi Sad
T. +381 21 6420 490
office@tim-inzenjering.com
www.tim-inzenjering.com