Connect with us
Novosti

Konferencija „Dekonstrukcija i javni interes“

Srpska asocijacija za ruÅ”enje, dekontaminaciju i reciklažu (Serbian Demolition Association) kao zvaničan član EDA ā€“Europian Demolition Association organizuje dana 29.novembra tekuće godine Međunarodnu konferenciju ā€œDekonstrukcija i javni interesā€.

Tema Konferencije

Na ovogodiÅ”njoj Konferenciji učesnici će se baviti:

  • novom zakonskom regulativom i njenom primenom u praksi;
  • pitanjima kako stvoriti okvire novopostavljene industrije u različitim oblastima rada;
  • problemima koji nastaju usled primene novih zakonskih regulativa;
  • edukacijom svih učesnika u procesu ruÅ”enja, dekontaminacije i reciklaže.

Posebna pažnja biće usmerena ka stvaranju novih mesta koja će primiti ove vrste resursa, kao i na uređivanju starih deponija.

Učesnici na Konferenciji

Predavači na konferenciji biće predstavnici domaćih kompanija koji će pojasniti kako oni sopstvenim primerom doprinose dekonstrukciji. Takođe, obratiće se stručnjaci iz sveta ruÅ”enja, dekontaminacije i reciklaže, koji će izneti značaj saradnje nauke i tehnike i upućivanja jednih na druge, koriŔćenje novih tehnologija koje će dovesti do pojave i primene novih materijala, otvaranja novih radnih mesta i doprineti razvoju cirkularne ekonomije na teritoriji Republike Srbije.

Takođe, naučni doprinos biće iskazan predstavljanjem i radovima naučne zajednice nastalim na aktuelnu temu.

Pored domaćih predstavnika, doprinos ovom događaju daće i mnoge Evropske asocijacije, članovi Srpske asocijacije i predstavnici zemalja iz okruženja.

Učesnici će istaći značaj održavanja ovakvih konferencija koje će doprineti razvoju privrede i nauke, njihovom međusobnom povezivanju i stvaranju uslova za brži razvoj Srbije u smislu primene inovativnih tehnologija, kao i koriŔćenja sopstvenih resursa u ovoj oblasti.

Dodela nagrada za naučni doprinos

Pored stručnog dela, posetioci će imati čast da prisustvuju dodeli nagrada na temu ā€žCirkularna ekonomija u građevinarstvu – ruÅ”enje, dekontaminacija, reciklažaā€œ u kategoriji studentskih, master, doktorskih radova na nivou cele države.

Lokacija održavanja konferencije

Mesto održavanja ovog međunarodnog konferencijskog događaja je Hotel ā€œMajesticā€, Beograd, dana 29.11. 2023., u terminu od 10h do 18h.

Ukoliko postoji interesovanje da učestvujete na jednom ovakvom događaju, kao i da iskoristite navedeno konferencijsko okupljanje da upoznate učesnike i posetioce sa svojim proizvodima i uslugama, da saznate dodatne informacije, možete se obratiti organizatoru konferencije, odnosno Srpskoj asocijaciji za ruÅ”enje, dekontaminaciju i reciklažu.

Srpska asocijacija za ruÅ”enje, dekontaminaciju i reciklažu je udruženje koje ima za cilj da: približi Republiku Srbiju evropskim zakonima, da standardizuje proizvode dobijene ruÅ”enjem, da omogući obrazovanje i edukovanje državnih službenika, pojedinaca i organizacija koje se bave ovom vrstom delatnosti, da objedini sve privredne grane i subjekte koje doprinose stvaranju otpada, da spreči stvaranje novih deponija i utiče na saniranje postojećih, da zagađeno tlo zameni kvalitetnom i čistom zemljom.

Veoma važan deo cilja je povezivanje privrede, nauke i institucija, jer upravo takav odnos u velikoj meri doprineće razvoju i usmeravanju Srbije ka ekoloÅ”kim, inovativnim svetskim tokovima, Å”to će za krajnji cilj imati razvoj ekoloÅ”ke svesti u samoj zemlji, ali i njenom pozicioniranju na globalnom nivou, kada su održivi razvoj zaÅ”tita životne sredine u pitanju.

Pored pozicioniranja, veoma važan segment je organizacija različitih, zanimljivih, edukativnih deÅ”avanja koja će uticati na razvoj ekoloÅ”ke svesti kod mlađih generacija i stvoriti osnovu za nova, lepÅ”a, zdravija i čistija buduća vremena.

Održavanjem konferencija i sličnih skupova imamo Ŕansu da stvorimo jedan bolji svet i prava je Ŕteta to ne učiniti.

SRPSKA ASOCIJACIJA ZA RUŠENJE, DEKONTAMINACIJU I RECIKLAŽU
zvaničan član EDA ā€“ Europian Demolition Association

SDA logo

www.serbiandemolition.org