Connect with us
Energetska efikasnost

Kompanija ACO u borbi za poštovanje ekoloških standarda

kompanija ACO,projekat izgradnje obilaznice na potezu od Dobanovačke petlje do tunela Lipak

U cilju zaštite životne sredine i poštovanja ekoloških standarda, kao neizostavni deo u odgovornom upravljanju površinskim vodama, moramo istaknuti i njeno prečišćavanje od štetnih materija. Ovaj faktor postaje naročito bitan u vodozahvatnim područjima koja su u blizini prometnih saobraćajnica i autoputeva.

U skladu sa ovim tendencijama je kompanija ACO za projekat izgradnje obilaznice na potezu od Dobanovačke petlje do tunela Lipak imala priliku da isporuči sistem koji podrazumeva Separatore naftnih derivata, Q-plate regulatore protoka i Separatore teških metala, čime je doprinela tercijalnom prečišćavanju voda na ovom potezu i time pomogla u očuvanju kvaliteta podzemnih voda u njegovoj neposrednoj blizini.

www.aco.rs

ACO 
građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb, 22314 Krnješevci, Stara Pazova
T. +381 22 811 580
F. +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs