Connect with us
Energetska efikasnost

Toplotne pumpe za domaćinstva će umanjiti vaše račune za struju za 3 do 5 puta

Toplotne pumpe za domaćinstva sa koeficijentom COP većim od 4,3 energetski su efikasna zamena za zastareli sistem grejanja i podobne su za bespovratna sredstva u okviru EBRD GEFF programa.

Svi klima uređaji sa datim koeficijentom označeni su kao vazduh-vazduh toplotne pumpe za domaćinstva i mogu da se pronađu na GEFF Tehnološkom selektoru. Ova grupa uključuje i split i multi split sisteme za grejanje i hlađenje.

Pored toga što imaju pozitivan uticaj na okoliš, smanjujući zagađenje vazduha i emisiju CO2, toplotne pumpe za domaćinstva će smanjiti vaše račune za grejanje/hlađenje i omogućiti vam da ekonomičnije održavate troškove energije tokom cele godine.

Budući da je ekonomična, ova tehnologija postaje poželjna tehnologija grejanja i hlađenja u mnogim domaćinstvima. Konkretno, porodice koje žive u umerenim klimatskim zonama smatraju toplotne pumpe za domaćinstvo kao savršeno rešenje za njihov porodični budžet.

Prelazak sa električnih grejalica ili sistema na struju i peći za grejanje na toplotne pumpe vazduh-vazduh (ili ostale) može da smanji potrošnju struje za grejanje/hlađenje 3-5 puta, te samim tim značajno umanji račune za energiju.

Domaćinstva mogu uključiti ovaj proizvod u svoj plan ulaganja ili obnove i dobiti 20% granta od Evropske unije.

Proizvođači i prodavci koji nude toplotne pumpe za domaćinstva sa koeficijentom COP iznad 4,3 mogu dodati ovu tehnologiju kao prihvatljivu na Tehnološki selektor.

www.ebrdgeff.com

Vladimira Popovića 38-40
Srbija, 11070 Novi Beograd
+381 (0) 11 715 6945
serbia@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com