Connect with us
Energetska efikasnost

Javni poziv za nabavku solarnih panela na teritoriji Novog Sada

JAVNI POZIV za učeŔće građana u sprovoćenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na porodičnim kućama na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće:

  • nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta (pogledati primer računa gde je obeležena odobrena snaga mernog mesta – Prilog 6), do i jednako 6 kW;
  • nabavku invertera, pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;
  • ugradnju solarnih panela, invertera pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;
  • izradu neophodne tehničke dokumentacije, izveÅ”taja izvođača radova o ugradnji solarnih panela, invertera i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveÅ”taja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje, predstavlja manji iznos od:

  • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420.000,00 dinara sa PDV-om, i;
  • Iznosa koji se dobija množenjem snage panela u kW iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70.000,00 dinara sa PDV-om.
  • Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW razliku do ukupne vrednosti radova prema predračunu izabranog privrednog subjekta snosiće domaćinstva.

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Gradske uprave.

Rok za podnoŔenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske uprave.

Javni poziv je otvoren zaključno sa danom 23.06.2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveŔtenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon: 021/421-109 ili putem e-mail-a: zivotnasredina@uprava.novisad.rs

Izvor: www.environovisad.rs