Connect with us
Energetska efikasnost

Javni poziv za nabavku solarnih panela na teritoriji Novog Sada

JAVNI POZIV za u─Źe┼í─çe gra─Ĺana u sprovo─çenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju elektri─Źne energije za sopstvene potrebe na porodi─Źnim ku─çama na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Predmet sufinansiranja obuhvata slede─çe:

  • nabavku solarnih panela snage koja nije ve─ça od odobrene snage mernog mesta (pogledati primer ra─Źuna gde je obele┼żena odobrena snaga mernog mesta – Prilog 6), do i jednako 6 kW;
  • nabavku invertera, prate─çih nosa─Źa panela, dvosmernog mernog ure─Ĺaja za merenje predate i primljene elektri─Źne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju elektri─Źne energije i priklju─Źenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;
  • ugradnju solarnih panela, invertera prate─çih nosa─Źa panela, dvosmernog mernog ure─Ĺaja za merenje predate i primljene elektri─Źne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju elektri─Źne energije i priklju─Źenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;
  • izradu neophodne tehni─Źke dokumentacije, izve┼ítaja izvo─Ĺa─Źa radova o ugradnji solarnih panela, invertera i prate─çe instalacije za proizvodnju elektri─Źne energije, kao i izve┼ítaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priklju─Źenja na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje, predstavlja manji iznos od:

  • 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420.000,00 dinara sa PDV-om, i;
  • Iznosa koji se dobija mno┼żenjem snage panela u kW iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70.000,00 dinara sa PDV-om.
  • Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW razliku do ukupne vrednosti radova prema predra─Źunu izabranog privrednog subjekta snosi─çe doma─çinstva.

Konkursna dokumentacija za Javni poziv mo┼że se preuzeti na internet stranici Gradske uprave.

Rok za podno┼íenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli i zvani─Źnoj internet stranici Gradske uprave.

Javni poziv je otvoren zaklju─Źno sa danom 23.06.2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obave┼ítenja u vezi Javnog poziva mo┼żete se obratiti na kontakt telefon: 021/421-109 ili putem e-mail-a: zivotnasredina@uprava.novisad.rs

Izvor: www.environovisad.rs