Connect with us
Novosti

Inicijativa za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Evropska komisija, zajedno sa međunarodnim partnerima, 23. i 24. juna 2021. održala je godišnji sastanak Inicijative za regione uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini. Cilj događaja bio je podržati otvoren dijalog više zainteresovanih strana o postepenom ukidanju uglja i pravednoj tranziciji na održive izvore energije u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini.

Sumiran materijal sa održanog godišnjeg sastanka Incijative, ukuljučujući video materijal i prezentacije, sada je dostupan na veb-sajtu događaja. Takođe, na linku se možete upoznati sa govornicima održanog događaja. 

Dodatno, tokom godišnjeg sastanka lansiran je „Program razmene za regione uglja“ u sklopu Inicijative.