Connect with us
Novosti

Garažni separatori sa već integrisanim pumpama. Sve u jednom!

Još jedna inovacija iz ACO kompanije – garažni separatori sa već integrisanim pumpama. Sve u jednom!

ACO Oleolift P – Samostojeći garažni separator sa integrisanim pumpama (trajne potopne pumpe sa metalnim rotorom za visoku operativnu pouzdanost i dug životni vek proizvoda)

Bilo da se radi o garaži, benzinskoj pumpi, autoperionici ili auto-servisu, gde god postoji opasnost izlivanja ulja ili nafte u odvodnu mrežu, otpadne vode moraju biti prethodno obrađene. Na ovaj način, separator lakih naftnih derivata sprečava zagađenje pitke ili podzemne vode, tretira otpadnu vodu dovoljno daleko da zaštiti ljude i okolinu.

Garažni separatori

Foto: ACO / Garažni separatori sa već integrisanim pumpama

ACO samostojeći separatori lakih naftnih derivata, kao što je ACO Oleolift P, sa koalescentnim filterom dizajnirani su za uklanjanje naftnih supstanci (mineralnih ulja, benzina, lakih maziva itd.) sadržanih u kišnici i tehnološkim otpadnim vodama. Integrisani taložnik takođe uklanja čvrste materije. Pumpe i dodatni pribor mogu se koristiti sa Oleoliftom u uslovima korišćenja gde nema gravitacionog izliva.

Proizvod ACO Oleofit P se isporučuje sa jednom ili dve potopne pumpe i u verzijama za različite visine dizanja, te najbolju primenu ima u garažama u podzemnim nivoima gde je potrebno odlaganje i podizanje otpadne vode na drugu geodetsku visinu.

Više o proizvodima saznajte na linkovima: ACO Oleolift P sa mono pumpom i ACO Oleolift P sa duo pumpama.

ACO građevinski elementi d.o.o.

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb | 22314 Krnješevci, Stara Pazova
Tel: +381 22 811 580
Fax: +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs