Connect with us
Energetska efikasnost

Lafarge inovacije za „zelenu gradnju“ – Rešenje za puteve

lafarge

BORBA PROTIV KLIMATSKIH PROMENA PREDSTAVLJA KLJUČNU STRATEGIJU U OKVIRU KOMPANIJE LAFARGEHOLCIM, KAKO NA GLOBALNOM NIOVOU, TAKO I U LAFARGE BFC-U U SRBIJI, GDE JE KOMPANIJA SVOJU DELATNOST USMERILA KA LIDERSTVU NA POLJU „ZELENE GRADNJE”, UNAPREĐUJUĆI SVOJ PORTFOLIO PROIZVODIMA SA MANJOM EMISIJOM ŠTETNIH GASOVA, PRE SVEGA UGLJEN-DIOKSIDA.

Primenom „zelenih” tehnologija u beočinskoj cementari radi se na razvoju građevinskih materijala i komponenti koji, sa jedne strane, sadrže manje ugljenika, dok se, sa druge strane, njihovim korišćenjem značajno redukuje potreba za radom mehanizacije, što direktno umanjuje količinu emitovanih spornih gasova u atmosferu, a ujedno se ostvaruju i uštede u troškovima izgradnje, kao dodatni stimulans investitorima za dalju primenu „zelenih” proizvoda i tehnologija.

Lafarge hidraulična veziva za puteve (HRB veziva), namenjena za stabilizaciju i/ili modifikaciju materijala u infrastrukturnim objektima, pripadaju navedenoj kategoriji „zelenih” materijala. Kupcima su na raspolaganju dva tipa HRB veziva – BEOSOL, vezivo na bazi cementa i BEOBOND, vezivo na bazi cementa sa dodatkom kreča.

Metoda stabilizacije BEOSOL-om i BEOBOND-om podrazumeva upotrebu postojećih materijala sa konkretnog gradilišta, uz optimalno doziranje veziva, čime se sprečava dodatna eksploatacija prirodnih resursa, izbegava formiranje gradilišnih deponija od materijala sa iskopa, smanjuje se trošak transporta i dodatne emisije gasova prouzrokovane prevozom sirovina. Dok su BEOSOL proizvodi namenjeni za stabilizaciju tla i modifikaciju materijala lošijih karakteristika pri izgradnji puteva i platoa, BEOBOND vezivo projektovano je za stabilizaciju i modifikaciju tla kod kojih je procenat vlažnosti i sadržaj glinovitih čestica veoma visok. Upotrebom oba tipa Lafarge veziva značajno se smanjuje potreba za dodatnim materijalima kao zamena posteljice, čime se redukuje broj radnih sati mehanizacije, a što se posledično reflektuje, pored finansijske uštede, i na smanjenje zagađenja, odnosno redukciju emisije ugljen-dioksida, što sveukupno ove proizvode svrstava u ekološki prihvatljive.

lafarge

Foto: Stabilizacija HRB vezivom BEOBOND

PRIMENA HRB VEZIVA → BENEFITI

Prilikom izgradnje infrastrukturnih objekata ponekad je nemoguće izbeći deonice na kojima temeljno tlo ili tlo posteljice ne zadovoljava minimalne zahteve, bilo u pogledu nosivosti ili u pogledu potrebnog kvaliteta materijala, a koje projekat ili neki opštevažeći propisi postavljaju na sam materijal i na stanje njegove ugrađenosti. U ovakvim situacijama metoda stabilizacije i modifikacije materijala HRB vezivima predstavlja imperativ.

Radi što slikovitijeg pojašnjenja značaja primene metode stabilizacije puteva, u nastavku će biti data uporedna analiza ispitivanja debljine slojeva u tri slučaja: 1) primena klasične metode projektovanja kolovozne konstrukcije bez stabilizacije, zatim 2) zamena tla refulisanim (čistim peskom) i 3) stabilizacija tla. Kao ulazni parametar korišćen je tip teškog saobraćajnog opterećenja, čija je vrednost 5×106 ESO 80 kN.

Posteljica na kojoj je vršeno ispitivanje veziva jeste les, čija se vrednost CBR-a (kalifornijskog indeksa nosivosti) kreće između 2% i 5%. (Prema granulometrijskom sastavu les spada u materijale sa značajnom količinom prašinastog materijala – oko 70%, dok prema USCS klasifikaciji pripada materijalu kategorije CL). Za analizu je korišceno do 5% HRB veziva, koje drastično menja prirodne karakteristike materijala koji se tretira, obarajući mu vrednosti indeksa plastičnosti (Ip), dok mu, sa druge strane, značajno povećava CBR (u dozaži od 5% HRB-a CBR lesa može dostići i vrednosti veće od 60%). Prilikom ispitivanja materijala i izrade proračuna, korišćeni su važeći standardi.

Lafarge

Na dijagramu je dat prikaz tri analizirane varijante rešenja kolovozne konstrukcije. Jasno je uočljiva redukcija donjih nosećih slojeva (tamnobraon boja) kod konstrukcije stabilizovane Lafarge HRB vezivima u odnosu na ostale dve.

Svaka od postojećih varijanti izrade kolovozne konstrukcije podrazumeva izvestan rad mehanizacije na dopremanju i ugradnji upotrebljenog materijala sa jedne strane, kao i radove na iskopu i transportu iskopanog materijala na deponiju, sa druge strane. Shodno tome, smanjivanjem debljine slojeva kolovozne konstrukcije značajno se umanjuje količina korišćenih sirovina, kao i rad mehanizacije, čime se ostvaruju znatne uštede, bez dodatnog negativnog uticaja na životnu sredinu.

Primena tehnologije stabilizacije tla dovodi do drastične redukcije emisije ugljen-dioksida; prema poslednjim kalkulacijama radi se o čak 25% manjoj emisiji u odnosu na klasičnu tehniku izrade kolovozne konstrukcije, zbog čega se metoda stabilizacije i modifikacije materijala primenom Lafarge HRB veziva s pravom naziva „zelena“ tehnologija, čija je primena imperativ u borbi za očuvanje životne sredine i ekonomičnu gradnju infrastrukture.

Lafarge-logo

Za više informacija o cementu CEM II/B-M(S-V)42,5N LH kontaktirati
T. +381 63 680 804
lafarge.srbija@lafargeholcim.com
www.lafarge-gradnja.rs
www.lafarge.rs