Connect with us
Arhitektura

Estetika & efikasnost u maksimumu! SL2700 Podizno-klizni sistem

SL2700
Podizno – klizni termoizolacioni sistem

Minimalna vidljivost profila za velike otvore

SL2700 Podizno-klizni termoizolacioni sistem za vrhunske strukture

SL2700 Podizno-klizni sistem

Novi podizno-klizni sistem obećava jedinstveno iskustvo i namenjen je onima koji traže više novoe u estetici, funkcionalnosti, sigurnosti i energetskoj efikasnosti. Sofisticirani dizajn, sa minimalnim profilima i skrivenom šinom, visokokvalitetnim komponentama, mogućnost izrade velikih otvora i tipologija, naglašavaju građevinsku superiornost sistema SL2700 i svstavaju ga u vrh nove generacije podizno-kliznih sistema.

Nadmašujući konvencionalnu prmenu i ispunjavajući potrebe za širokim rasponima, SL2700 nudi više mogućnosti i savremenom profesionalcu, stoga je nadograđen u jedan od najefikasnijih sistema u svojoj kategoriji.

  • Tek 43 mm vidljivost aluminijuma na preklopnoj tačci, koja omogućava veliku vidljivost i svetlost
  • Veoma niska šina od 25 mm u nivou praga osigurava dodatnu udobnost i lakši pristup

Aluminco logo

ALUMINCO SRB d.o.o.
29. Novembra bb, 11460 Beograd – Barajevo SRBIJA
Τ: +381 11 787 5530
F: +381 11 787 5540
E: aluminco.sar@aluminco.com
W: www.aluminco.com