Connect with us
Promo

Austrotherm – Porast prodaje XPS ploča visoke kategorije

Austrotherm d.o.o. je decenijama jedini srpski proizvođač termoizolacije od ekstrudiranog polistirena (XPS), a prepoznatljive ružičaste ploče su nezaobilazan termoizolacioni materijal na najvećem broju gradilišta u zemlji i u regionu.

Standardne ploče glatke (Austrotherm XPS TOP 30) ili hrapave površinske strukture (Austrotherm XPS TOP P) se odavno u svim debljinama mogu naći kao redovna roba na stovarištima građevinskih materijala, a poslednjih godina je primetna i sve veća potražnja za glatkim pločama Austrotherm XPS TOP 50, odnosno Austrotherm XPS TOP 70.

Ova dva tipa XPS-ploča se odlikuju praktično istovetnim termoizolacionim karakteristikama (identičnim vrednostima koeficijenta toplotne provodljivosti) kao standardna glatka ploča Austrotherm XPS TOP 30, ali je njihova pritisna čvrstoća, odnosno njihova otpornost na pritisna opterećenja značajno veća – njihove nominalne pritisne čvrstoće od 500 kPa (50 t/m²) odnosno 700 kPa (70 t/m²) su fizički parametri ne toliko bitni u praksi (u primeni), ali su u primeni proizvoda itekako bitni podaci da je reč o pločama koje trpe pritisna opterećenja (računa se sa 2% stišljivosti ploča) od 18 t/m² (ploča Austrotherm XPS TOP 50) do čak 25 t/m² (ploča Austrotherm XPS TOP 70)! Područja primene ovih ploča su detaljno opisana na kompanijskoj internet stranici www.austrotherm.rs.

Tehnički podaci XPS ploče / Austrotherm d.o.o.

Tehnički podaci XPS ploče / Austrotherm d.o.o.

“Naša kompanija je u prethodnih 20 godina na tržišta Srbije i okolnih zemalja, isporučila preko 2.000.000 m³ termoizolacionih ploča od XPS-a. Sa izuzetkom prvih pet godina (2001-2005) kada smo ih uvozili iz Austrije, reč je o pločama koje, evo, već 16 godina proizvodimo u našoj zemlji, u fabrici u Nišu. Ploče Austrotherm XPS TOP 50 i Austrotherm XPS TOP 70 smo u početku uglavnom izvozili na bogatija evropska tržišta, a u Srbiji su se one, koje su inače osetno skuplje od standardnih tipova ploča („TOP 30“ i hrapava ploča „TOP P“), retko isporučivale. Međutim, to se u poslednjih par godina promenilo i upiti za ovim tipovima ploča postaju sve češći. Tako smo na primer samo u prvih šest meseci ove godine u Srbiji i u regionu bivše Jugoslavije isporučili blizu 10.000 m³ ploča „TOP 50“ i „TOP 70“. Ovaj podatak govori o sve boljoj edukovanosti naše klijentele, a posebno projektanata u visoko – ali i u niskogradnji“, kaže za naš portal Vladimir Ćujić, master inž. građevine i direktor marketinga Austrotherm.d.o.o.

Cveće na livadi

Svi tipovi ploča „Austrotherm XPS“ se odlikuju visokim ekološkim svojstvima / foto: Austrotherm d.o.o.

Svi tipovi ploča „Austrotherm XPS“ se odlikuju visokim ekološkim svojstvima, a u njihovoj proizvodnji se kao pogonski gas koristi isključivo ugljen-dioksid (CO2).

 

AUSTROTHERM d.o.o.
predstavništvo za Beograd
(kancelarija za marketinško-tehničku podršku)
Arčibalda Rajsa 27, 11030 Beograd
T. +381 11 2369 280
office-beograd@austrotherm.rs
www.austrotherm.rs