Connect with us
Novosti

53. Međunarodni kongres i izložba o KGH

53. Međunarodni kongres i izložba o KGH

Pedeset treći Međunarodni kongres i izložba o KGH održaće se od 30. novembra do 2. decembra 2022. godine u Belekspocentru u Beogradu.

Teme kongresa i izložbe su metodi, tehnologije, tehnike, standardi i softveri namenjeni integralnom projektovanju, gradnji, tehničkom pregledu, ispitivanju, monitoringu i pametnom korišćenju energetski efikasnih održivih zdravih novih zgrada i temelјno obnovlјivim izvorima energije integrisanom energetskom rehabilitacijom obnovlјenog postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilјu postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanja i prilagodlјivosti urbanih sistema klimatskim promenama i otpornosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme i geološke poremećaje, već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija.

Oblikujte budućnost KGH

Sistemi za KGH imaju zadatak da održe ugodnost i bezbednost korisnika zgrade. Komponente za grejanje, ventilaciju, klimatizaciju odgovorne su za klimu u prostoru i pravilan protok zdravog vazduha.

Međunarodni kongres i izložba o KGH je mesto susreta svih onih koji su na bilo koji način u vezi sa tim sistemima.

Budite jedan korak ispred

Tokom protekle 52 godine, Međunarodni kongres i izložba o KGH uvek je donosio odlična klјučna predavanja o aktuelnim temama. Na izložbenim štandovima domaće i strane firme izlažu vrhunske proizvode i rešenja.

Povežite se

Međunarodni kongres i izložba o KGH jedinstvena su prilika da na jednom mestu sretnete univerzitetske profesore i nastavnike, inženjere, projektante, donosioce odluka, proizvođače, uvoznike, distributere, tehničare, studente… da posao tražite ili ponudite.

Vaše je samo da se registrujete i pridružite nam se. 

Više od 100 sati kvalitetnog programa

Tri dana hibridnog kongresnog programa sadrži klјučna predavanja, panel-diskusije, radionice, program za studente, odlične sesije čije su teme zdravlјe i ugodnost; obnovlјivi izvori; energetske potrebe za grejanje, hlađenje i ventilaciju; potrošnja energije; skladištenje energije; inovativni proizvodi za KGH; optimizacija karakteristika sistema; projektovanje, rad i održavanje; izazovi postojećih zgrada, ekonomski, kulturni, pravni i organizacioni aspekti; pametni podaci; IoT, BIM, BACS; digitalni blizanci; akvizicija podataka za rad pametnih zgrada; samo-učenje; kontrola; klimatske promene; otporna sredina; cirkularnost; širenje tehničkih inovacija i dokazanog znanja; kompanijsko, sektorsko i međusektorsko učenje…

Više informcija na www.kgh-kongres.rs

Društvo za KGH Srbija logo

SMEITS logo

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)

Društvo za KGH Srbije pri SMEITS
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
T. +381 11 3230 041
office@smeits.rs
www.smeits.rs