Connect with us
Budućnost

Zvučne barijere kao fotonaponski prijemnici

Inženjeri Tehnološkog univerziteta u Ajnhovenu, Holandija, projektuju zvučne barijere duž autoputa koje su ujedno i fotonaponski prijemnici. Barijere će biti prijemnici sunčeve svetlosti (lumniscent solar concentrator – LSC). Prijemnici prihvataju sunčevu svetlost i usmeravaju ih ka ivicama obojenih panela gde su uobičajene solarne ćelije koje svetlost pretvaraju u električnu energiju.

Lumniscent solar concentrator – LSC

Lumniscent solar concentrator – LSC

Michael Debije iz Odeljenja za hemijsku energiju i hemiju kaže da su paneli jeftini, mogu biti u bilo kojoj boji, izdržljivi su i mogu da rade i po oblačnom vremenu. „To znači da imaju ogroman potencijal“, rekao je.

Ova istraživačka grupa sprovela je celogodišnje testove na dva poteza zvučnih barijera širine 5 m i visine 4,5 m. Paneli su delimično pokriveni LSC, a delimično poluprovidnim panelima sa konvencionalnim solarnim ćelijama. Istraživači će sada uporediti rezultate ovih dveju tehnologija.

Tim testom će se odrediti koliko se struje može dobiti od panela LSC u raznim uslovima, kao i kako izdržavaju eventualni vandalizam.

Izvor: obnovljiviizvorienergije.rs