Connect with us
Budućnost

Punjač za električna vozila Joinon – Put ka pametnoj mobilnosti

JOINON, kompletan sistem za punjenje električnih vozila

Kompanija GEWISS predstavlja JOINON punjač za električna vozila, koji transformiše parkirališta i odmorišta pored puta u ekološki održiva mesta.

Pouzdano rešenje koje je idealno za sve trenutne potrebe za punjenjem

„Pametna mobilnost“ će uskoro postati glavna karakteristika svih naših života, definitivno menjajući način na koji se krećemo i zamišljamo naša svakodnevna putovanja. To je koncept pametne mobilnosti, koji kombinuje individualne potrebe sa očuvanjem životne sredine u kojoj živimo.

GEWISS predstavlja ovu ideju sa JOINON servisom za punjenje svih električnih vozila, koji pokriva i tehnološku infrastrukturu proizvoda i njegovo celokupno upravljanje (uključujući tehničku pomoć i održavanje).
Od stanica za punjenje do aplikacije za pametne telefone i tablete i pametnog upravljanja jedinicama za punjenje: kompletan sistem koji ekološku održivost čini ključnom konkurentskom prednošću.

Softver za upravljanje omogućava vlasnicima stanica za punjenje da prate pojedinačnu jedinicu u realnom vremenu, procenjujući potencijal i probleme preko jedne kontrolne tačke. Platforma takođe omogućava da se korišćenje usluga naplate prati na potpuno prilagođen, fleksibilan način.

Aplikacija JOINON, se može besplatno preuzeti i koristiti na svim Android i IoS mobilnim uređajima, omogućava vozačima električnih vozila da vide dostupnost svake jedinice za punjenje, da prate status svake pojedinačne utičnice i rezervišu, aktiviraju ili deaktiviraju sve operacije.

JOINON punjač za električna vozila kao i kompletne stanice za punjenje ne zahtevaju nikakvo posebno ili često održavanje, što je delom posledica činjenice da se na jedinicama mogu obavljati operacije daljinske dijagnostike u slučaju problema sa punjenjem. Pored toga, sve komponente firmvera za stanice za punjenje se stalno ažuriraju na najnoviju dostupnu verziju.

Konačno, tokom životnog ciklusa proizvoda, JOINON garantuje visoko pristupačan TCO – Total Cost of Ownership (ukupan trošak eksplo- atacije), zahvaljujući jedinstvenom pristupu upravljanju svim aspektima koji se odnose na rutinsko i vanredno održavanje pruženih usluga.

Sve detalje o ponudi proizvoda JOINON možete pronaći na zvaničnom sajtu www.joinon.com

OVLAŠĆENI DISTRIBUTER

Sion Net logo

Sion Net d.o.o.
Bul. Zorana Đinđića 73, 11070 Beograd
+381 11 301 88 34
office@sionnet.rs
www.sionnet.rs