Connect with us
Energetska efikasnost

Topao i energetski efikasan dom uz peć na biomasu

Pojam energetska efikasnost sve je više zastupljen u Srbiji. Mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošnje energije dovode do ostvarivanja višeg stepena standarda i komfora. Najčešće mere koje se preduzimaju su zamena neobnovljivih energenata obnovljivim, zamena stolarije, izolacija prostora koji se greje ili hladi, ugradnja mernih i regulacionih uređaja, zamena energetski neefikasnih potrošača efikasnim.

Porodica Grubac iz Zemuna donela je odluku da svoj dom učini energetski efikasnim putem GEFF programa za Zapadni Balkan, kako bi smanjila potrošnju energije i novca, ali i doprinela smanjenju zagađenja vazduha.

Kako porodica navodi, rado provode vreme u svojoj kući, a važno im je da kuća bude topla i komforna tokom hladnih zimskih dana. Isto tako i da računi za grejanje ne budu previsoki. Upravo zbog tih razloga, odlučili su da grejanje na peć na drva zamene sa peći na biomasu.

Iznos investicije u novi energetski efikasan sistem grejanja – peć na biomasu bio je 3.070 evra, a iznos EU podsticaja 460 evra. Nova investicija ovoj porodici omogućiće uštedu energije od 2,4 MWh godišnje.

Program GEFF za Zapadni Balkan podržava Evropska unija (EU), Savezno ministarstvo finansija Republike Austrije i Investicijski okvir Zapadnog Balkana u saradnji sa Sekretarijatom energetske zajednice (ECS).

www.ebrdgeff.com

Narodnih heroja 40a, Beograd, Srbija
T. +381 11 428 1119
serbia@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com