Connect with us
Novosti

Konkurs za izlaganje na 29. Međunarodnom salonu urbanizma

Dvadeset i deveti Međunarodni salon urbanizma, održaće se od 10. (utorak) ā€“ 13. (petak) novembra 2020. godine u Kragujevcu, u prostoru izložbene hale ā€œÅ umadija sajmaā€ ili u svečanom salonu grada Kragujevca.

Organizator 29. Međunarodnog Salona urbanizma je Udruženje urbanista Srbije (UUS). Realizator 29. Međunarodnog salona urbanizma je Udruženje urbanista Srbije u saradnji sa JP Urbanizam ā€“ Kragujevac.

Svečano otvaranje premijerne postavke Salona je 10. novembra 2020. godine. U slučaju vanredne situacije zbog virusa Covid -19 u dane održavanja Salona, organizator će radove Salona prezentovati elektronski, uz direktan prenos na jednom od internet servisa. Način prezentacije Salona će se uskladiti sa epidemioloÅ”kim merama u Gradu domaćinu i Republici Srbiji.

Međunarodni salon urbanizma

Međunarodni salon urbanizma

Generalni pokrovitelji 29. Međunarodnog Salona urbanizma su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Grad Kragujevac. Pokrovitelji 29. Međunarodnog Salona urbanizma su gradovi: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Užice, Kosovska Mitrovica i Banja Luka.

29. Međunarodni Salon će prikazati radove iz redovne produkcije u sledećim kategorijama:

 • Regionalni prostorni planovi i prostorni planovi područja posebne namene
 • Prostorni planovi gradova i opÅ”tina
 • Generalni urbanistički planovi i Planovi generalne regulacije
 • Planovi detaljne regulacije
 • Urbanistički projekti i realizacije
 • Konkursi
 • Istraživanja, studije i projekti iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja
 • Istraživanja, studije i projekti iz oblasti zaÅ”tite prirode, zaÅ”tite predela, zaÅ”tite životne sredine i pejzažne arhitekture
 • Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu i arhitekturi; medijska prezentacija urbanizma i arhitekture
 • Publikacije
 • Neostvareni urbanistički snovi
 • Studentski radovi
 • Za izložbu se prijavljuju radovi koji po formi i sadržaju nisu izlagani na prethodnim Salonima urbanizma.

Rok za prijavu radova za učeŔće na Salonu je 05. oktobar 2020. godine, a rok za dostavljanje radova 26. oktobar 2020. godine.

Za sve informacije vezano za Salon urbanizma možete se obratiti Udruženju urbanista Srbije, tel 011/3347-418, 063/8105-864 udruzenjeurb@gmail.com

Izvor: www.arh.bg.ac.rs

Foto: ekapija