Connect with us
Promo

Clivet je unapredio svoj VFR sistem

ViÅ”e od 30 godina Clivet se specijalizovao za sisteme za klimatizaciju i ventilaciju sa toplotnom pumpom, i sada predstavlja unapređeni VRF sistem, koji ne samo da vam omogucĢava da imate odgovarajucĢu temperaturu tokom cele godine, vecĢ i vazduh koji je uvek čist unutar objekata u kojima živite, radite i provodite svoje slobodno vreme.

ČIST VAZDUH I KOMFOR CELE GODINE, SA NOVIM SERIJAMA DOSTUPNIM OD 2023.

Clivet ekskluzivni unapređeni VRF sistem se sastoji od 4 osnovne komponente:

  • Mehaničke ventilacione jedinice, potpuno integrisane u niz kontrolnih sistema za maksimalnu neposrednost u upravljanju sistemom, omogućavaju zdravu životnu sredinu, koristecĢi različite tehnologije u cilju ispunjavanja različitih zahteva zgrada kao Å”to su termodinamički povrat energije, unakrsni protok entalpijske toplote, elektronska filtracija, sistem za prečiÅ”cĢavanje bioksigena, UVC lampe, fotokatalitička oksidacija.
  • VRF spoljaÅ”nje jedinice
  • VRF unutraÅ”nje jedinice
  • Kontrolni sistem sa Å”irokim spektrom komandi za upravljanje različitim zonama lokalno ili daljinski nezavisno u zavisnosti od specifičnih potreba.

Od 2023. u Clivetu cĢe biti dostupan novi CVT8 VRF asortiman, koji se odlikuje visokom energetskom efikasnoÅ”cĢu, naprednom funkcionalnoÅ”cĢu, fleksibilnoÅ”cĢu upotrebe i ugradnje, kako bi u potpunosti zadovoljio najspecifičnije potrebe tržiÅ”ta, zahvaljujucĢi svojim karakterističnim karakteristikama:

ā€¢ Å”irok radni opseg: od -15Ā°C do +55Ā°C u režimu hlađenja, Å”to je neophodno u tehničkim prostorijama sa električnom opremom, i od -30Ā° do +30Ā°C u režimu grejanja,
ā€¢ uÅ”teda energije, omogucĢena senzorima prisutnosti i punim DC ventilatorima
ā€¢ kompaktan dizajn i joÅ” vecĢe dužine vodova za rashladno sredstvo za prilagođavanje različitim zahtevima sistema
ā€¢ inteligentna kontrola preko aplikacije,
ā€¢ zdravlje i komfor su obezbeđeni upotrebom tihih jedinica sa filtracijom vazduha (plazma, HEPA filteri) i podeÅ”avanjem smera protoka
ā€¢ pojednostavljena, fleksibilna i efikasna instalacija zahvaljujucĢi automatizovanim procedurama

Clivet logo

info.see@clivet.com
www.clivet.rs