Connect with us
Arhitektura

Projektovanje porodičnog doma: Poverenje između klijenta i arhitekte

Planiranje porodičnog doma bilo kuće ili stana zahteva uzajamnu saradnju, razumevanje i poverenje između klijenta i arhitekte ili dizajnera enterijera. Ovo je jedini način da se projekat sprovede od početka do kraja bez većeg stresa ili problema.
Problema može biti, ali ukoliko isplanirate sve na vreme mogu da se svedu na minimum.

Prilikom adaptacije postojećeg stana, ukoliko ne postoji prethodna projektna dokumentacija može da dođe do više „iznenađenja“ u samom procesu realizacije projekta, nego kada se pravi nov objekat (kuća).

nameštaj

Često se klijenti zarad nekog „vidljivog“ detalja ili komada nameštaja odriču kvalitetne izolacije ili stolarije

Na prvi inicijali sastanak sa arhitektom bi bilo preporučljivo da dođete sa spremnim zahtevima. Ovo su neke stvari koje arhitektama mogu olakšati i ubrzati posao:
„Mood board“ – iz časopisa ili sa interneta skinite fotografije kako bi arhitekta dobio jasniju sliku o tome šta vam se sviđa i šta želite u smislu estetskog pravca (moderni, klasični, rustični,… stil)
Spisak obaveznog sadržaja prostora – koliko vam je prostorija potrebno (tačna namena prostorija)
Planirani budžet – veoma bitna informacija za arhitektu (cene opremanja prostora i zidanje objekta variraju).

NOVI OBJEKAT (ZIDANJE KUĆE)

Ukoliko posedujete parcelu na kojoj planirate nov objekat, bitno je da se pre projektovanja objekta raspitate o uslovima za izgradnju za vašu parcelu. Koliki je dozvoljeni procenat izgrađenosti parcele, koliko objekat treba da bude uvučen u odnosu na ulicu ili od susednog objekta itd.

Sve ove informacije možete dobiti usmenim ili pismenim putem iz vašeg lokalnog zavoda za izgradnju i urbanizam.

Prošlo je vreme nelegalne gradnje objekata, proces dobijanja građevinske dozvole se značajno ubrzao u odnosu na ranije godine, stoga vam je moj savet da pre početka projektova- nja dođete na sastanak sa arhitektom sa svim potrebnim informacijama. Arhitekta će iz ovih informacija imati tačnu sliku o mogućem bruto gabaritu objekta.

// Definisanjem gabarita i pozicije objekta na parceli počinje izrada idejnog rešenja objekta. Za izradu idejnog rešenja vaš spisak neophodnih prostorija će pomoći i ubrzati proces projektovanja.

U fazi izrade idejnog rešenja budite mentalno spremni da će biti potrebni kompromisi ( zbog dozvoljenog gabarita objekta možda će biti potrebno neku prostoriju smanjiti, neku možda i izbaciti).

Ukoliko je parcela velika, nećete imati problem sa dozvoljenim procentom izgrađenosti. Kod velikih parcela se ipak trebaju arhitekti dati smernice u smislu gabarita objekta ( koja je maksimalna površina objekta za vas ) pošto se veoma lako može isprojektovati preveliki objekat.

projekat

Po usvajanju idejnog rešenja počinje razrada projekta

// Po usvajanju idejnog rešenja počinje razrada projekta. U ovoj fazi je veoma bitan planirani budžet. Ovo napominjem pošto se u praksi pokazalo da klijenti najčešće ne pričaju o budžetu. Definisanjem budžeta olakšavate proces projektovanja u smislu odabira materijala koji će se koristiti.

Značajnu cenovnu razliku za nov objekat možete očekivati u sledećim slučajevima:
• Zidovi (opeka, tremo blok, beton… )
• Spoljašnja stolarija (nije isto da li postavljate PVC, aluminijumsku ili čeličnu stolariju)
• Sistem grejanja i hlađenja (ovde može inicijalno da se desi značajna razlika u ceni, ali je bitno sagledati isplativost sistema kroz godine)
• Podne i zidne obloge (da li se postavlja keramika, laminat, parket ili višeslojni parket…)
• Obrada fasade (nije isto da li se obrađuje molerski ili će se postavljati ventilisana fasada sa kamenom oblogom…)
• Termička izolacija kuće na fasadi (najčešće se i dalje postavlja stirodur fasada, dok je mnogo kvalitetnije i bezbednije postavljati mineralnu vunu)
• Krovni pokrivač.

projekat

Ukoliko pravite nov objekat gledajte da ga što bolje „upakujete“

Napomena koja je po mom mišljenju najvažnija kod izgradnje novog objekta jeste ta da se nikako ne štedi na konstrukciji i izolaciji objekta. U praksi se pokazalo da se često klijenti zarad nekog „vidljivog“ detalja ili komada nameštaja odriču kvalitetne izolacije ili stolarije (smanjuju se otvori na objektu, stavlja se nekvalitetnija stolarija, štedi se na sistemima za grejanje i hlađenje…).

energetski efikasna kuca

Na energetski efikasnim kućama imate odličnu uštedu energije, a samim tim i finansija

// Po mom mišljenju ukoliko pravite nov objekat gledajte da ga što bolje „upakujete“. Nameštaj možete sukcesivno raditi.

Na energetski efikasnim kućama imate odličnu uštedu energije, a samim tim i finansija. Forsiranje energetske efikasnosti nije zbog zakona već zbog vas samih. Osnovni cilj kod novog objekta jeste taj da narednih 20 godina nemate značajnih ulaganja, osim tekućeg održavanja samog objekta i okućnice. Ukoliko imate prostora, možete objekat formirati po fazama. Napravite dinamiku koja vama odgovara.

Pre početka gradnje bi bilo idealno da projekat definišete u potpunosti. Svako odstupanje u odnosu na projekat može dodatno da vam izvlači finansije, i tu dolazi do problema, jer se planirani budžet od starta probija.
Dve osobe koje su vam veoma bitne i u koje trebate da imate poverenje jesu: arhitekta i nadzorni organ na gradilištu.

energetska efikasnost

Na energetski efikasnim kućama imate odličnu uštedu energije, a samim tim i finansija

// Sa arhitektom vam je važna komunikacija. Dok je projekat u fazi planova vi trebate dobro da razumete projekat. Potrebno je da shvatite tačno šta će i kako izgledati. Postav- ljajte pitanja sve dok vam sve ne bude jasno.

Pored arhitekte, u fazi gradnje je možda najvažnija osoba nadzorni organ. Osoba koja će vršiti nadzor je tu da komunicira i koordiniše svim izvođačima objekta, arhitektom i sa vama ukoliko ima potrebe. Takođe komunikacija između arhitekte i nadzornog organa treba da teče besprekorno. Ukoliko napravite tim od dvoje ljudi u koje imate poverenje, na vama je da samo s vremena na vreme obiđete svoj budući objekat.

U narednom broju ćemo pisati o opremanju enterijera.

Autor teksta: Vanja Lebović
www.urbanwhitenovisad.com