Connect with us
Promo

POLIECO drenažne cevi – Polidren

Evropski lider u proizvodnji korugovanih dvostrukih cevi u polietilenu visoke gustine (HDPE) i plastičnih Ŕahti

POLIDREN JE CEV OD POLIETILENA SA KORUGOVANIM SPOLJNIM ZIDOM I GLATKIM UNUTRAÅ NJIM ZIDOM.

Polieco Group proizvodi korugovane cevi za vodovodne sisteme, dodatne elmente, polietilenske Ŕahtove i kompozitne poklopce za Ŕahtove.

Danas je Polieco Group, rasprostranjena u 4 države (Italija, Francuska, Grčka i Slovačka) sa 6 proizvodnih pogona i radnom snagom od skoro 400 zaposlenih, jedan od vodećih evropskih proizvođača sistema korugovanih polietilenskih cevi visoke gustine.

POLIECO drenažne cevi - PolidrenPolidren je korugovana polietilenska cev velike gustine sa prorezima koja se isporučuje u koturima od 25-50 m. Koristi se za sakupljanje atmosferskih voda sa zemlje. Ima otpornost na lomljenje preko 300 N sa deformacijom spoljnog prečnika 5% (EN 61386-24). Prorezi su raspoređeni po čitavom obimu (360Ā°), na svakih 120Ā° stepena za prečnike DN 63 – 110 – 125 – 160 mm i na svakih 60Ā° za prečnike DN 90 – 200 mm. Å irina proreza je 2 mm kako bi se sprečilo ulazak čestica u cev Å”to može dovesti do začepljenja, Å”to bi drenažu učinilo neefikasnom. Uvek na stanju DN110, DN160, DN200.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
TikveŔka 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com