Connect with us

Promo

POLIECO drenažne cevi – Polidren

Objavljeno

:

POLIECO drenažne cevi - Polidren

Evropski lider u proizvodnji korugovanih dvostrukih cevi u polietilenu visoke gustine (HDPE) i plastičnih šahti

POLIDREN JE CEV OD POLIETILENA SA KORUGOVANIM SPOLJNIM ZIDOM I GLATKIM UNUTRAŠNJIM ZIDOM.

Polieco Group proizvodi korugovane cevi za vodovodne sisteme, dodatne elmente, polietilenske šahtove i kompozitne poklopce za šahtove.

Danas je Polieco Group, rasprostranjena u 4 države (Italija, Francuska, Grčka i Slovačka) sa 6 proizvodnih pogona i radnom snagom od skoro 400 zaposlenih, jedan od vodećih evropskih proizvođača sistema korugovanih polietilenskih cevi visoke gustine.

POLIECO drenažne cevi - PolidrenPolidren je korugovana polietilenska cev velike gustine sa prorezima koja se isporučuje u koturima od 25-50 m. Koristi se za sakupljanje atmosferskih voda sa zemlje. Ima otpornost na lomljenje preko 300 N sa deformacijom spoljnog prečnika 5% (EN 61386-24). Prorezi su raspoređeni po čitavom obimu (360°), na svakih 120° stepena za prečnike DN 63 – 110 – 125 – 160 mm i na svakih 60° za prečnike DN 90 – 200 mm. Širina proreza je 2 mm kako bi se sprečilo ulazak čestica u cev što može dovesti do začepljenja, što bi drenažu učinilo neefikasnom. Uvek na stanju DN110, DN160, DN200.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
Tikveška 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno