Connect with us
Građevina

Nikad lakše do znanja i iskustva

Sve o MIG/MAG zavarivanju na jednom mestu

MIG/MAG ZAVARIVANJE JE JEDNO OD NAJMLAĐIH ZAVARIVAČKIH POSTUPAKA – PRVI PUT JE KORIŠĆENO 1948. GODINE U SAD-U, NAKON ČEGA SE BRZO PRENOSI I U EVROPU. NA POČETKU, KOD OVOG TIPA ZAVARIVANJA SU SE KORISTILI INERTNI GASOVI, POPUT HELIJUMA I ARGONA, KOJI SU U SEBI IMALI MALU KOLIČINU AKTIVNE KOMPONENTE (KISEONIKA, NAJČEŠĆE) I OVAJ POSTUPAK JE DOBIO SKRAĆENICU S.I.G.M.A. ZAVARIVANJE – OD ENGLESKIH REČI SHIELDED INERT GAS METAL ARC.

U tadašnjem SSSR-u, od 1953. godine se umesto skupih inertnih gasova kao aktivan gas koristio ugljen-dioksid (CO2), što je bilo moguće jer su u međuvremenu u zavarivačkom postupku počele da se koriste visokolegirane elektrode. Elektrode su se koristile kao sredstvo kojim se kompenzovalo veće sagorevanje tokom „vrelijeg” zavarivanja aktivnim gasom i kako bi se osigurao kvalitet metalnog spoja.

Princip rada MIG/MAG zavarivanja

Princip rada MIG/MAG zavarivanja

Sam postupak MIG/MAG zavarivanja se definiše na sledeći način: luk gori između radnog komada i žičane elektrode koja se topi. Žičana elektroda (5) se iz kalema dovodi putem motora dodavača žice, ostvaruje se električni kontakt a potom se odmah dovodi do kontaktne šobe (4), pre nego što napusti zavarivački gorionik. Formiran luk (2) gori između elektrode i radnog komada (1), dok zaštitni gas teče iz dizne (3), koja se koncetrisano zatvara oko žičane elektrode. Luk i metal kojim se zavaruje su na taj način zaštićeni od atmosferskih gasova (kiseonika, vodonika i azota) a istovremeno zaštitni gas utiče na kompoziciju okruženja luka, na njegovu električnu provodljivost i time i na karakteristike zavara. Zaštitni gas, pored toga, utiče i na hemijski postupak formiranja metalne otopine, čime ima i metalurški uticaj. Jednostavno? Nimalo.

Od 1948. na ovamo, MIG/MAG odnosno CO2 zavarivanje je postalo najpopularniji zavarivački postupak, koji se koristi u svim metaloprerađivačkim objektima – od pojedinaca koji „posluju” u radionici do velikih, industrijskih sistema koji zavaruju u tri smene. Kod ovako velikog broja korisnika i vidova primene, racionalno je očekivati da će i literatura koja je dostupna biti najobimnija.

Sve o MIG/MAG zavarivanju na jednom mestu

Sve o MIG/MAG zavarivanju na jednom mestu / foto: GEM TRADE doo

Uporedo, potražnja za kvalitetnim, obučenim i iskusnim zavarivačima na globalnom nivou ne jenjava, i tako se razvila i potreba da se na jednom mestu skupe sve informacije koje bi postojećim i budućim korisnicima pomogle da se upoznaju sa svim aspektima zavarivanja.

A tih aspekata je puno. Od izbora zaštitnog gasa, odgovarajućih metalnih komada, zavarivačke opreme, potrošnih delova, do same tehnologije zavarivanja – na koji način formirati luk da prskanje bude minimalizovano, u kom položaju je potrebno držati gorionik kako bi se postigao kvalitetan var koji će zahtevati što manje dodatnog posla?

ewm welding logo

Jedan od najvećih svetskih proizvođača zavarivačke opreme, kompanija EWM, odavno je postala svesna ovih potreba i u skladu sa tim na svom oficijalnom sajtu, registrovanim korisnicima obezbeđuje tzv. „Rečnike zavarivanja”.

Rečnici su podeljeni po zavarivačkim tehnologijama i prate razvoj zavarivačkog postupka – od predpripreme materijala, izbora aparata, potrošnih delova, podešavanja zavarivačkih parametara do iskustvenih priča. Najnovije izdanje, koje pokriva isključivo MIG/MAG zavarivanje je dostupno za preuzimanje registrovanim korisnicima na adresi https://www.ewm-group.com/en/downloads.html u kategoriji Katalozi. Ovaj rečnik, sa svojim konciznim i lako dostupnim informacijama, pogodan je za upotrebu kako iskusnim zavarivačima, inženjerima zavarivanja tako i početnicima.

GEM TRADE logo

GEM Trade d.o.o.
Bele njive 35, 21000 Novi Sad
+381 21 6623 159, +381 21 452 844
Servis: Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin
office@gemtradedoo.com
www.gemtradedoo.com