Connect with us
Budućnost

Kako bi se građevinska industrija trebala prilagoditi klimatskim promenama?

NEUCA, TORUN, POLJSKA. PRIMENJENI SISTEMI: MB-86 SI, MB-SR50N HI+, MB-SR50N EFEKT

foto: NEUCA, TORUN, POLJSKA. PRIMENJENI SISTEMI: MB-86 SI, MB-SR50N HI+, MB-SR50N EFEKT

Već nekoliko godina primećujemo porast interesovanja za ekološke metode izgradnje u građevinskoj industriji. Eko-trendovi postaju neophodni, pogotovo danas, u periodu napredujuće klimatske krize. Kako građevinska industrija može pokušati da smanji svoj uticaj na životnu sredinu? Koja rešenja treba uključiti?

Da li građevinska industrija služi životnoj sredini?

Izveštaj „Global Alliance for Buildings and Construction 2020” jasno pokazuje da je građevinski sektor na globalnom nivou odgovoran za oko 38% od godišnje emisije ugljen dioksida u atmosferu. Energetski neefikasne zgrade, građevinski materijali koji se ne mogu reciklirati, ekološki skupa proizvodnja komponenata – sve to je učinilo da je poslednjih decenija samo ova jedna grana privrede značajno doprinela progresivnom globalnom zagrevanju klime.

Spremni da se smanji dalji negativan uticaj na životnu sredinu, kao što je moguće i shvatajući ozbiljnost situacije, sektor počinje da reaguje. Ekološka rešenja postaju sve popularnija, zahvaljujući čemu raste broj implementacija, koje sa jedne strane smanjuju uticaj na životnu sredinu, sa druge strane – cene ih krajnji korisnici, a sa treće – donose veći profit za investitore.

CUBIC CENTER, BUKUREŠT, RUMUNIJA. PRIMENJENI SISTEMI: MB-60, MB-78EI, MB-SR50, MB-SR50N EFEKT

CUBIC CENTER, BUKUREŠT, RUMUNIJA. PRIMENJENI SISTEMI: MB-60, MB-78EI, MB-SR50, MB-SR50N EFEKT

Vreme je za ekološke promene

Ambiciozni ciljevi postavljeni od strane međunarodnih organizacija, kao i odgovoran pristup samoregulacije od strane privrednih subjekata, čine neophodnim uvođenje novih materijala i tehnologija koje omogućavaju izgradnju zgrada radi postizanja klimatske neutralnosti.

I investicije koje su trenutno u toku i modernizacija već postojećih usmerene su na postizanje nulte emisije, kao i na korišćenje elemenata čija se proizvodnja zasniva na ekološkim rešenjima i recikliranim materijalima.

Dobar primer ovde može biti brend Aluprof koji hrabro probija put za druge globalne subjekte.

„Biramo savremene tehnologije, a zahvaljujući sve češće korišćenom zatvorenom toku proizvodnje na osnovu reciklaže aluminijuma, naši proizvodi zadovoljavaju standarde niske emisije. Osim toga, obogaćujemo ekološku politiku ambicijama da, između ostalog, smanjimo karbonski otisak kroz uravnotežen lanac snabdevanja i razvoj ekoloških proizvodnih tehnologija“ – tvrdi Viktor Stojanoski, Regional Manager (Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania) Aluprof.

Zajednički napori za zaustavljanje klimatskih promena ne mogu da se odnose samo na sirovine, bilo da se radi o aluminijumu koji postaje sve popularniji ili drvetu. Podjednako važni aspekti su pažljivo planirana logistika i proizvodnja, koji na kraju obezbeđuju dalje smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Već sada stručnjaci sve više okreću pažnju na talas reindustrijalizacije, šta će značajno skratiti problematične lance snabdevanja i „prebacivanje“ emisije u zemlje sa juga sveta.

Perspektivno razmišljanje je takođe važno, odnosno projektovanje i izgradnja zgrada na takav način da se što više materijala od rušenja može reciklirati. Ovaj aspekt često zaboravljaju mnogi ljudi koji učestvuju u čitavom procesu ulaganja. Sve u svemu, neefikasno rušenje će stvoriti značajna finansijska opterećenja. Sa druge strane, ako se neki materijali mogu reciklirati, finansijski bilans će biti bolji.

AFI PARK, KRAKOV, POLJSKA. PRIMENJENI SISTEMI: MB-59S CASEMENT, MB-77HS, MB-86, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT

AFI PARK, KRAKOV, POLJSKA. PRIMENJENI SISTEMI: MB-59S CASEMENT, MB-77HS, MB-86, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT

Let’s build a better future

Zajedničke i intenzivne aktivnosti poslovnog sveta omogućavaju nam da sa umerenom nadom posmatramo razvoj građevinskog sektora. Naročito što se, zahvaljujući uvođenju savremenih materijala i tehnologija, već grade objekti koji zadovoljavaju stroge ekološke standarde i sertifikate, poput BREEAM-a, DGNB-a ili LEED-a. Promena stoga nije u sferi ideja, već se pred našim očima realizuje, što su potvrdili i stručnjaci iz ovog sektora.

„Na dobrom smo putu da projektujemo i gradimo samo zgrade bez emisije i koje su energetski efikasne. Naše iskustvo pokazuje da koncept klimatski neutralnih zgrada više nije samo san, već stvarnost. Primer je najekološkija poslovna zgrada na svetu – AFI V. Office, izgrađena u Poljskoj, u Krakovu, koja je osvojila čak 99,97% u sistemu sertifikacije BREEAM. Ona koristi aluminijumske sisteme proizvodnje Aluprof“ – tvrdi Viktor Stojanoski Regional Manager Aluprof (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija).

Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da budućnost ekološke gradnje izgleda sve svetlija i svetlija. To nije samo zbog implementacije daljih „zelenih“ rešenja u ovom sektoru, već i zbog spremnosti da se govori o neophodnim promenama. Odličan primer ove vrste inicijative je projekat Future Builders – međunarodni niz sastanaka čiji je cilj definisanje budućnosti ekološke gradnje.

Aluprof logo

Više informacija o Aluprof ponudi:

Viktor Stojanoski
Regional manager
Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo and Albania
T. +389 702 135 63
vstojanoski@aluprof.eu
www.aluprof.eu