Connect with us
Budućnost

Opušci od cigareta u službi materijala

Svake godine se proizvede 6 triliona cigareta koje generišu preko 1,2 miliona opušaka i ne samo da većina njih završava u okruženju već su oni i tehnički toksični otpad. Sada su istraživači na RMIT Univerziteta u Australiji pronašli novi način bezbednog odlaganja opušaka: zapečatiti ih u okviru puteva i staza.

Foto: www.podovi.org

Ideja dolazi od istih istraživača koji su prošle godine napravili opeke unutar kojih su postavili opuške od cigareta. Ne samo da je to efikasan način na koji se sprečavaju da izliju svoje toksične hemikalije u životnu sredinu, već stvaraju i bolje opeke: Dodavanjem opušaka prepolovljava se količina energije potrebna za dobijanje opeke i poboljšavaju se izolaciona svojstava krajnjeg rezultata.

Opširnije pročitajte na www.podovi.org