Connect with us
Novosti

Nagrada Fondacije „Sestre Bulajić“ za 2020. godinu

fakultet

Raspisuje se oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije “Sestre Bulajić” za po dva najbolja odabrana diplomska rada na osnovnim studijama iz arhitekture i fizičke hemije odbranjena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Nagrada u neto iznosu od po 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Fondacije “Sestre Bulajić”.

Na Oglas se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 16. juna 2019. godine do 15. juna 2020. godine diplomirali na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili portirnici zdrage Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
  • Diplomski rad kandidata
  • Uverenje o diplomiranju ili fotokopija diplome
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2020. godine.

Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta na telefon (011) 3207-426.

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrši Arhitektonski fakultet, odnosno Fakultet za fizičku hemiju, koji predloge za dodelu nagrada dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije.

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs, u delu “Stipendije i konkursi”, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju.

Na Odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

Izvor: arh.bg.ac.rs