Connect with us

Novosti

Nagrada Fondacije „Sestre Bulajić“ za 2020. godinu

Objavljeno

:

fakultet

Raspisuje se oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije “Sestre Bulajić” za po dva najbolja odabrana diplomska rada na osnovnim studijama iz arhitekture i fizičke hemije odbranjena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Nagrada u neto iznosu od po 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Fondacije “Sestre Bulajić”.

Na Oglas se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 16. juna 2019. godine do 15. juna 2020. godine diplomirali na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili portirnici zdrage Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
  • Diplomski rad kandidata
  • Uverenje o diplomiranju ili fotokopija diplome
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2020. godine.

Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta na telefon (011) 3207-426.

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrši Arhitektonski fakultet, odnosno Fakultet za fizičku hemiju, koji predloge za dodelu nagrada dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije.

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs, u delu “Stipendije i konkursi”, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju.

Na Odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

Izvor: arh.bg.ac.rs

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno