Connect with us
Novosti

Kreće online prijava za Eko taksu

Od subote 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije (lpa.gov.rs) biće omogućeno elektronsko podnoÅ”enje prijava za naknadu za zaÅ”titu i unapređivanje životne sredine.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije, saopÅ”tila je da će od 18. jula na portalu Lokalne poreske administracije biti omogućeno elektronsko podnoÅ”enje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaÅ”titu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

ObaveÅ”tavaju se obveznici naknade za zaÅ”titu i unapređivanje životne sredine ā€“ preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnoÅ”enje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu, piÅ”e u saopÅ”tenju.

U prijavi je potrebno navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (poŔto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca) i uneti tačan iznos godiŔnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara).

U polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opÅ”tina u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski, piŔe na sajtu kancelarije.

Novina u vezi onlajn prijava odnosi se na primenu Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada.

Izvor: pks.rs