Connect with us
Promo

Kanal za odvodnjavanje i ivičnjak u jednom proizvodu ACO KerbDrain

Kanal za odvodnjavanje i ivičnjak u jednom proizvodu ACO KerbDrain

ACO KerbDrain® predstavlja jednostavan i veoma efikasan sistem odvodnjavanja gradskih sredina, naročito kružnih tokova, autobuskih stanica i saobraćajnica sa pešačkim prelazima.

ACO KerbDrain® predstavlja jednostavan i veoma efikasan sistem odvodnjavanja gradskih sredina

ACO KerbDrain® predstavlja jednostavan i veoma efikasan sistem odvodnjavanja gradskih sredina

Sistem se sastoji od prefabrikovanih elemenata koji omogućavaju jednostavno izvođenje odvodnjavanja kružnog toka, nezavisno od veličine radijusa, dok je sam radijus moguće napraviti kao spoljašnji i kao unutrašnji ivičnjak, u zavisnosti od nagiba kolovoza.

Karakteristike:

ACO KerbDrain®

ACO KerbDrain®

  • Sigurno i brzo odvodnjavanje sa puteva zahvaljujući bočnim otvorima poprečnog preseka 147 cm2/m
  • Monolitni način spajanja elemenata bez naknadnog bušenja
  • Klase opterećenja do D400
  • Višestruka primena zahvaljujući modularnom sistemu: radijalno polaganje, sabirna okna, revizije, arhitektonske barijere

ACO građevinski elementi d.o.o.

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb | 22314 Krnješevci, Stara Pazova
Tel: +381 22 811 580
Fax: +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs