Connect with us
Novosti

Izložba „Oživljavanje“ u Silosima, početkom marta

Žensko arhitektonsko društvo „Žad“, nakon godina četiri godine pauze izazvane poznatim epidemijskim i društveno-političkim dešavanjima na svetskoj sceni, odlučili su da sa prvim martovskim danima ove godine krenu u organizaciju pete izložbe radova članica ovog društva.

Izložba simbolično nosi naziv „Oživljavanje“, kao povratak na društvenu scenu, ali i oživljavanje kao centralni događaj ŽAD događaj, koji će se sprovesti kroz izložbe radova članica, tematske panel debate, intervjue i druge aktivnosti. Izložba „Oživljavanje“ je i podsetnik i poziv za aktiviranjem koleginica i članica udruženja, u promovisanju i podsticanju ženskog stvaralaštva u arhitekturi.

Izložba će oživiti radove svih članica nastalih u proteklom četvorogodišnjem periodu (2020.-2023.) za sledeće kategorije arhitektonskog delovanja:

  • Kategorija 1. Projekti i realizacije arhitektonskih objekata;
  • Kategorija 2. Projekti i realizacije enterijera;
  • Kategorija 3. Urbanističko planiranje i projektovanje, urbane studije;
  • Kategorija 4. Zaštita, revitalizacija i konzervacija nepokretnih kulturnih dobara;
  • Kategorija 5. Komunikacije, publikacije, edukacija, mediji, manifestacije, aktivizam, itd.

Pravo učešća

Da biste izlagali u glavnom programu izložbe morate biti aktivni član ŽAD -a. Članarina je iskazana na godišnjem nivou, a za 2024. iznosi 3.000 dinara. Ukoliko niste uplatili članarinu, do 20.02.2024. imate rok da izvršite uplatu članarine. Svaka članica ima pravo na jedan prikaz svog rada i to kroz plakat, ili primerak publikacije.

Ukoliko niste član, a želite biti klikom na obrazac prijave ovde to možete i postići. Nakon čega ćete dobiti sve potrebne informacije za uplatu članarine i prijavljivanje za predstojeću izložbu.

Kako se prijaviti

Sve zainteresovane članice treba do 05.02.2024. da pošalju na e-mail info@zad.rs elektronsku prijavu rada koja se sastoji od naziva rada, imena članice i 3 vizuelna priloga (fotografije, crteži, i dr.). Ako niste stigli, produženi rok za prijavu je 10.02.2024.

Kako dostaviti rad

Elektronska predaja panoa za izložbu vrši se najkasnije do 20. februara 2024. godine i to slanjem na mejl adresu info@zad.rs. Do ovog datuma potrebno je regulisati i članarinu za tekuću godinu. Uz rad neophodno je dostaviti izjavu da ste autor dostavljenog materijala i da ste saglasni da se vaši prilozi javno izlože, snimaju i objavljuju kasnije u medijima.

Svi dostavljeni radovi biće prikazani na izložbi. Radovi će biti predmet žiriranja i nagrađivanja na posebnom događaju planiranom za 2025. godinu, a o čemu će sve članice biti blagovremeno obaveštene.

Medijska potpora

Izložba će biti medijski propraćena sa ciljem što šire vidljivosti delatnosti žena arhitekata u arhitektonskoj i srodnim strukama. Izložbu će pratiti koktel i prateće manifestacije, a tačan Program dešavanja biće dostavljen putem newsletter-a, sajta i profila ŽAD-a na društvenim mrežama.

 

Logo ŽAD

Šumatovačka 110a, 11000 Beograd
email: info@zad.rs