Connect with us
Novosti

HEINEKEN Srbija predstavio REZERVOAR – projekat za očuvanje vodnih resursa Srbije

Kompanija HEINEKEN Srbija i Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj (NALED) potpisali su u Gradskoj kući u Zaječaru dugoročni sporazum o saradnji, čime je pokrenut projekat REZERVOAR. Ciljevi projekta su podizanje svesti o važnosti očuvanja i oporavak prirodnih vodnih resursa Srbije i poboljÅ”anje pristupa čistoj pijaćoj vodi za građane, a biće ostvareni obnovom javnih česama i arteÅ”kih bunara sa fokusom na Novi Sad i Zaječar, prečiŔćavanjem otpadnih voda, edukacijom i studentskim posetama pivarama kompanije, kao i sprovođenjem brojnih volonterskih akcija za zaposlene. Ovom prilikom predstavnici kompanije HEINEKEN Srbija potpisali su i sporazum o nastavku saradnje sa Gradom Zaječar i Udruženjem ā€žZa česmeā€œ, sa kojima će do kraja godine obnoviti tri česme i jedan arteÅ”ki bunar na teritoriji ovog grada.

Neda Đokić, generalna direktorka HEINEKEN Srbija, istakla je posvećenost kompanije da ostane dugoročan kredibilan partner zajednici u kojoj posluje.

BoÅ”ko Ničić, Neda Đokic, i Slobodan Krstović / projekat REZERVOAR Zaječar

BoÅ”ko Ničić, Neda Đokic i Slobodan Krstović / projekat REZERVOAR Zaječar / foto: Vladimir Veličković / WARP Studio

ā€žPodaci Studije koju je NALED izradio pokazuju da Srbija, nažalost, nije zemlja bogata vodom, a briga o ovom resursu nije dovoljno prepoznata u javnosti kao važna tema. Upravo zato je neophodno da ulažemo u očuvanje i obnovu vodnih resursa i da konstantno radimo na podizanju svesti javnosti. U okviru naÅ”e kompanijske strategije ā€žSvaka kap je bitnaā€œ, do sada smo obnovili četiri česme i rekonstruisali i revitalizovali viÅ”e arteÅ”kih bunara. Ove godine nastavljamo sa obnovom joÅ” tri česme i jednog arteÅ”kog bunara, a sve sa ciljem da svim sugrađanima omogućimo bolji pristup čistoj pijaćoj vodi, koja dolazi sa dubine od viÅ”e stotina metara. Zahvalni smo naÅ”im dugoročnim partnerima i ostajemo posvećeni da i u narednim godinama svojim uspeÅ”nim poslovanjem i daljim ulaganjem u očuvanje vodnih resursa i obnovu javnih česama doprinosimo lokalnoj zajedniciā€œ, rekla je Đokić.

Neda Đokic HEINEKEN Srbija / projekat REZERVOAR

Neda Đokic HEINEKEN Srbija / projekat REZERVOAR / foto: Vladimir Veličković / WARP Studio

Gradonačelnik BoÅ”ko Ničić podvukao je ovom prilikom da je HEINEKEN Srbija veoma važan partner lokalnoj zajednici i uzor koji je važno slediti kada je reč o podrÅ”ci i realizaciji druÅ”tveno – odgovornih aktivnosti.

„Raduje me realizacija projekta REZERVOAR i nastavak ulaganja u lokalnu zajednicu i nadam se da ćemo, kao i do sada, i u narednom periodu sa kompanijom HEINEKEN nastaviti partnerski odnos i međusobnu saradnju po pitanju mnogih važnih tema za grad i očuvanje prirodnih bogatstava naÅ”eg krajaā€œ, izjavio je Ničić.

Slobodan Krstović, direktor za održivi razvoj u NALED-u, rekao da će ova organizacija, zajedno sa kompanijom HEINEKEN Srbija, raditi na mapiranju i registru lokacija, ali i uspostavljanju saradnje na lokalnim nivoima radi revitalizacije i obnove javnih česama i arteÅ”kih bunara u nekoliko gradova Srbije i biti partner tokom celokupne realizacije projekta REZERVOAR.

ā€žSrbija ima oko 1.500 metara kubnih vode po stanovniku, a minimum bi trebalo da bude 2.500. Nismo toliko bogati vodama i u 91 odsto slučajeva oslanjamo se na tranzitne, dok svoje izvore zapuÅ”tamo. Zato su od posebnog značaja inicijative poput projekta koji je pokrenula kompanija HEINEKEN Srbija i zadovoljstvo nam je Å”to ćemo počevÅ”i od Zaječara inicirati obnovu česama i bunara i u drugim gradovimaā€œ, istakao je Krstović.

Projekat REZERVOAR / Potpisivanje sporazuma

Projekat REZERVOAR / Potpisivanje sporazuma / foto: Vladimir Veličković / WARP Studio

Potpisivanjem sporazuma sa Gradom Zaječarom i Udruženjem ā€žZa česmeā€œ nastavljena je uspeÅ”na saradnja na obnovi javnih česama i arteÅ”kih bunara u Zaječaru. Prema rečima predsednika Udruženja, Bobana Pogarčića, tokom prethodnog perioda obnovljene su tri česme na teritoriji grada i rekonstruisano je izvoriÅ”te Trg izradom i postavljanjem replike originalne česme iz 1883. godine.

ā€žNastavak uspeÅ”ne saradnje biće iskorak u odnosu na dosadaÅ”nje aktivnosti, jer ćemo osim revitalizacije i rekonstrukcije bunara i nadzemnih delova česama, promovisati javne arteÅ”ke česme i kao važno kulturno istorijsko nasleđe Zaječara. Projektom je planirano da na obnovljenim česmama budu postavljeni QR kodovi koji će voditi do web strana o svakoj česmi, gde će se osim informacija o kvalitetu vode i dubini bunara, nalaziti i podaci o istorijatu česme i delu grada u kome se nalazi sa naznačenim važnim građevinama i institucijama u neposrednom okruženju. Na ovaj način ćemo pozicionirati javne arteske česme kao novi turistički proizvod Zaječaraā€œ, zaključio je Pogarčić.

Cirkularna upotreba vode i obnova vodnih resursa jedan su od ključnih prioriteta HEINEKEN strategije Stvaramo bolji svet i inicijative Svaka kap je bitna! Projekat REZERVOAR doprineće sprovođenju pomenute strategije kroz podizanje svesti javnosti o značaju, očuvanju i obnovi prirodnih resursa, ali i brizi i pomoći lokalnoj zajednici u kojoj poslujemo i živimo.