Connect with us
Novosti

eKatastar omogućava pretraživanje podataka

eKatastar nepokretnosti

Online aplikacija eKatastar predstavlja elektronsku uslugu koja omogućava pretragu baze podataka katastra nepokretnosti. Ova baza predstavlja centralni registar podataka o nepokretnostima Republike Srbije i sastoji se od informacija kojima raspolažu službe za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog saveza.

Servis eKatastar omogućava pretragu informacija o nepokretnostima koje su u ovoj službi bile označene statusom „aktivno“. Pretragu vršite po opštinama, a nepokretnosti prema katastarskim celinama. Npr Beograd i Niš imaju status Gradova, tako da morate da odaberete željenu opštinu pre pretrage.

Posetite eKatastar na linku

Svaki posetilac usluge eKatastar može da dobije samo osnovne informacije o odabranoj nepokretnosti i osnovne informacije o nosiocima prava. Nije moguća, dalja pretraga podataka prema matičnim brojevima (poštuju se pravila o zaštiti podataka o ličnosti). Ova usluga je ipak, između ostalog, omogućena registrovanim korisnicima.

Katastar nepokretnosti je javni dokumenat koji sadrži osnovnu evidenciju o nepokretnostima i pravima vezanim za njih. Katastar sadrži podatke o zemljištu (naziv katastarske opštine, broj, oblik, površina, način korišćenja, bonitet, katastarska klasa i katastarski prihod katastarske parcele), zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama, kao posebnim delovima zgrada (položaj, oblik, površina, način korišćenja, spratnost i sobnost) i drugim građevinskim objektima, kao i podatke o pravima na njima i nosiocima tih prava, teretima i ograničenjima.

Osnovna namena ove usluge jeste omogućavanje građanima i pravnim subjektima jasan uvid u podatke o nepokretnostima kao i da se umanji količina fizičkih poseta šaltera u katastarskim službama nepokretnosti.

Dalji razvoj predviđa i omogućavanje identifikacije nepokretnosti alatima za prostorno pretraživanje i pregled podataka u digitalnom katastarskom planu kao i ortofofto snimcima.

Kontakt i adrese službi za katastar nepokretnosti možete naći OVDE .