Connect with us
Promo

Dva u jedan proizvod: ACO Oleolift P separator sa integrisanim pumpama

Kompaktni uređaj za unutrašnju ugradnju – Separator LND sa integrisanim pumpama

Samostojeći garažni separator lakih naftnih derivata sa koalescentnim filterom, ACO Oleolift P dizajniran je za uklanjanje naftnih supstanci sadržanih u kišnici i tehnološkim otpadnim vodama. Najpogodniji je za garaže na više nivoa, posebno kada gravitaciono pražnjenje nije moguće, kada se voda mora podizati na drugu geodetsku visinu i kada je potrebna zaštita od povratnog toka.

Prednosti proizvoda:

  • Dva u jedan proizvod: separator sa integrisanim pumpama
  • Trajne podvodne pumpe sa metalnim rotorom za visoku operativnu pouzdanost i dug vek trajanja
  • Garantovana optimalna dostupnost za održavanje, čišćenje i odlaganje zbog mogućnosti uklanjanja nosača filtera
  • Separator sa sigurnosnim plovkom od plastike
  • Koalescentni filter i sigurnosni plovak mogu da se uklone radi čišćenja bez pražnjenja separatora – lako se čisti.
  • Sa jednim ili dva plastična poklopca
  • Sa ventilacionim priključkom DN100
  • Dostupan sa Mono i Duo pumpama
  • Napravljen od polietilena, a unutrašnji delovi od PEHD

ACO građevinski elementi d.o.o.

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb | 22314 Krnješevci, Stara Pazova
Tel: +381 22 811 580
Fax: +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs