Connect with us
Budućnost

Budućnost odvodnjavanja – ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke (VIDEO)

ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke koriste proverenu Bituplan tehnologiju ugradnje – utiskuju se direktno u asfalt u nivou kolovoza. Rešetka je metodom ugradnje utiskivanjem postavlja idealno nivelisana u kolovozu što ima za posledicu da u saobraćajnicama više ne postoji razlika u nivou, koja je uzrok buke i propadanja okolnih površina pri prolasku vozila. Ovo rešenje je ekonomično s obzirom da nije potrebno često vršiti rekonstrukcije.

ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke

Bituplan tehnologija ugradnja – utiskuju se direktno u asfalt u nivou kolovoza.

ACO Multitop Bituplan slivne rešetke nemaju direktan kontakt sa telom slivnika. Saobraćajna opterećenja su skoro potpuno preusmerena van okvira slivnika, a telo slivnika je rasterećeno tako da nema pojave udarnog opterećenja na slivnik i prenosa sile na konstrukciju.

Karakteristike:

 • Okvir i rešetka od livenog gvožđa
 • Veličina rešetki 500×500
 • Mogućnost korišćenja kofe za otpatke prema DIN 4052-4
 • Za ugradnju u asfaltne površine
 • Višefunkcionalna dvostruka šarka
 • Bez buke uz pomoć PEWEPREN uložaka u ramu
 • Zaključavanje bez vijaka
 • Klasa opterećenja D400

ACO MultiTop Bituplan slivne rešetke su dostupne u dve verzije kako bi se zadovoljili različiti zahtevi ugradnje:

 • Sa flanšom sa dve strane
 • Sa flanšom sa četiri strane

Takođe, dostupne su rešetke Aqua Plus dizajn, sa širokim hidraulički optimizovanim prorezima, koje minimizira zagušenje i pogodne su za hidraulički zahtevna područja sa velikom količinom prljavštine zbog lišća, zelenog i drugog otpada.

Područja primjene

 • Saobraćajnice
 • Pešačke površine
 • Područja sa velikom količinom prljavštine usled lišća, zelenog i drugog otpada (za AquaPlus dizajn)

ACO građevinski elementi d.o.o.

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb | 22314 Krnješevci, Stara Pazova
Tel: +381 22 811 580
Fax: +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs