Connect with us
Arhitektura

Online 3D konfiguratori u funkciji vizuelnog i akustičnog komfora

3D konfiguratori prikaz prostora

Online 3D konfiguratori su inovativni digitalni alat, koji je nastao sa ciljem da omogući proces ko-dizajna (Co-design), odnosno uključi kupce u proces kreiranja proizvoda. Online 3D konfiguratori su sve više prisutni u arhitekturi i dizajnu i mogu biti velika pomoć arhitektama koji žele da integrišu vizuelni i akustični komfor u enterijerima objekata ali se mogu oni mogu iskoristiti i za kreiranje drugih tipova proizvoda u arhitekturi i građevinarstvu.

Akustični komfor je jedna od nezaobilaznih tema u procesu projektovanja objekata i enterijera različitih namena od stanovanja preko javnih prostora i koncertnih dvorana.

Neki tipovi prostora kao što su koncertne dvorane zahtevaju kvalitetan i estetski doživljaj zvuka umetničkog izvođača ili aktera na sceni, dok je za neke druge tipove prostora kao što su restorani ili kancelarijski prostori presudna absorbcija zvukova, tako da korisnici prostora ne ometaju jedni druge.

Prikaz interfejsa online 3D konfiguratora

Prikaz interfejsa online 3D konfiguratora kome se može pristupiti preko web pretraživača (https://ddc-make.com/3D-configurator/Acoustic-baffles/variant2.html )
Sa desne strane su slajderi za menjanje forme

Osim funkcije akustičnog komfora, akustični elementi su deo enterijera i važno je da se i vizuelno uklope u prostor. Neki savremeni primeri enterijera kao što su Shiseido u Njujorku i Mead Johnson u Čikagu, prikazuju interesantan spoj akustičnog i vizuelnog komfora primenom akustičnih panela.

Jedan od problema kod implementacije akustičnih elemenata u enterijeru je kompleksnost oblikovanja. Modelovanje i vizuelizacija velikog broja predloga, kao i provera cene svake varijacije je posao koji oduzima puno resursa i arhitekti i klijentu, zbog čega se smanjuje šansa za implementaciju rešenja. To je stvorilo želju proizvođača i prodavaca akustičnih panela da ponude što jednostavnije alate za personalizaciju dizajna i jednostavnu vizuelizaciju koja kupcima omogućava lak odabir najboljeg rešenja.

3D konfiguratori prikaz panela

Dizajnerska rešenja nastala pomoću online 3D konfiguratora za akustične panele

Ovaj problem prepoznao je i tim arhitekata i inženjera iz Centra za Digitalni Dizajn, Fakulteta tehničkih nauka, koji su u okviru Start-up firme DDC-make razvili online 3D konfigurator, odnosno internet alat koji omogućava da korisnik veoma brzo i efikasno kreira interesantna dizajnerska rešenja od akustičnih panela-pregrada koji absorbuju zvukove.

3D konfigurator nudi mnogo prednosti i ušteda i arhitektama i proizvođačima panela uz estetski veoma zanimljiva rešenja.

Složene i interesantne geometrijske oblike u vidu talasa koji se veoma lako mogu prilagoditi bilo kom prostoru, mogu se isprojektovati bez upotrebe specijalizovanih 3D softvera za veoma kratko vreme direktno na web stranici. Na projektu 3D konfiguratora za akustične panele koji je DDC-make radio u saradnji sa švajcarskom firmom Spacious. Korisnik koji nema nikakvo predznanje iz 3D modelovanja i arhitekture može veoma jednostavno da kreira i prilagodi dimenzijama sopstvenog prostora interesantna rešenja sa akustičnim panelima za absorpciju buke, uz veoma jednostavnu izmenu boja, parametara oblika, veličine prostorija i da usput automatski dobija podatke o ceni i gotove radioničke crteže.

Online 3D konfigurator za akustične panele trenutno nudi tri varijante dizajna koje pružaju rešenja za plafone i zidove pravougaonih prostorija.

Svaka izmena u broju, dimenziji ili obliku elemenata, automatski ažurira i tehničke crteže za sečenje na CNC mašini, a korisniku osvežava novi prikaz sa izgledom panela i cenom izračunatom na osnovu količine utrošenog materijala i dužine sečenja. Online konfigurator nudi izbor boja za akustične panele i osnovne tipove materijala zidova, poda i plafona, čiji se realističan prikaz generiše u realnom vremenu.

Ukoliko postoji potreba proizvođača ili prodavca panela za proširenjem mogućnosti konfiguratora u daljem razvoju projekta je moguće izmeniti opcije ili dodati nove dizajnerske scenarije kao što je, na primer, 3D konfigurator kod kojeg bi ulazni podatak bio osnova prostorije sa pozicijom stubova, zidova i položaja panela u .dwg ili drugom vektorskom formatu, a konfigurator bi sam kreirao prilagođen parametarski 3D model, koji dalje omogućava pravljenje različitih varijacija formi, jednostavnim pomeranjem klizača na web stranici.

3D konfiguratori prikaz panela na plafonu

Dizajnerska rešenja nastala pomoću online 3D konfiguratora za akustične panele

Sve nabrojane karakteristike donose veliku uštedu u vremenu i smanjuju mogućnost greške u procesu od dizajna do realizacije. Proces za koji bi arhitektama trebalo da urade za nekoliko sati (nekad i duže) uz pomoć 3D konfiguratora može da se uradi za par minuta.

Na taj način online 3D konfigurator za akustične panele dragoceno štedi vreme u procesu projektovanja, jer se za veoma kratko vreme mogu napraviti brojne varijacije i rešenja što korisniku omogućava da izabere najbolji personalizovani dizajn.

ŠTA SU ONLINE 3D KONFIGURATORI?

Online 3D konfiguratori su deo trenda četvrte industrijske revolucije. Početak XX veka je obeležen masovnom proizvodnjom, 70-tih godina je nastala nova industrijska revolucija pod uticajem razvoja automatizacije i robotike, a četvrta industrijska revolucija donela je proces digitalizacije sa unikatnom personalizovanom proizvodnjom.

Trend razvoja online konfiguratora započet je u drugim industrijama kao što je automobilska i modna industrija, ali je se od nedavno pojavila i u polju arhitekture i građevinarstva. Kompanija Nike nudila je svojim kupcima još 2005. godine da sami personalizuju svoju porudžbinu sa proizvodom Nike by You, a danas većina automobilskih brendova nudi personalizaciju kola sa odabirom različitih boja i detalja.

Trend kupovine unikatnih personalizovanih proizvoda je u porastu i prema istraživanjima Delloite-a iz 2015. godine, čak 36% proizvođača je zainteresovano za ovakav vid kupovine. Od potrošača koji su zainteresovani za personalizaciju proizvoda, 71% je spremno da plati više za takvu uslugu.

Uz online prodaju koja je u konstantnom porastu, digitalni alati koji pružaju da kupci uz prodaju stvaraju sebi prilagođene, unikatne proizvode imaju svetlu budućnost.

Za razliku od automobilske i modne industrije, kod kojih unikatni dizajn nastaje najčešće samo zamenom boje, arhitektonski objekti kao celina su sami po sebi različiti.

Varijacije forme (donji red) i boja (gornji red) u procesu dizajna uz pomoć online 3D konfiguratora za akustične panele

Varijacije forme (donji red) i boja (gornji red) u procesu dizajna uz pomoć online 3D konfiguratora za akustične panele

Iz tog razloga je fokus na personalizaciji proizvoda u arhitekturi i građevinarstvu okrenut ka pojedinim segmentima građevinskih proizvoda kao što su dizajn fasada, podova, zidova, elemenata enterijera, nadstrešnica, ograda, klupa, stolarije, plakara i kuhinja po meri. Prema prethodno pomenutom istraživanju Delloite-a, za personalizaciju proizvoda iz domena nameštaja, u kući, proizvoda u stanovanju i „uradi sam“ proizvoda, zainteresovano je 42% potrošača, dok taj procenat raste na 50% za potrošače starosne dobi između 25-39 godina.

Neki svetski brendovi iz oblasti arhitekture, dizajna i građevinarstva, kao što su Zahner proizvodnja metalnih fasadnih panela i proizvođač nameštaja Ikea su već prepoznali značaj 3D konfiguratora i koriste ih za različite svrhe. Ikein planer za kupatila omogućava jednostavno planiranje kupatila uz primenu nameštaja Ikea, dok Zahner-ov 3D konfigurator omogućava kreiranje zanimljivog i intrigantnog dizajna pomoću perforiranih metalnih panela koji kreiraju slike na fasadi.

KAKO RADE ONLAJN 3D KONFIGURATORI?

Kroz parametre koji određuju dizajn, patern i oblik elementa, online 3D konfiguratori koji se primenjuju u arhitekturi i građevinarstvu omogućavaju da korisnici zaista učestvuju u procesu dizajna i na taj način kompanije zajednički stvaraju vrednost sa svojim kupcima. Zbog mogućnosti izmene parametara oblika i tekstura, takvi konfiguratori se još nazivaju i parametarski konfiguratori.

Kodizajn (Co-design) odnosno uključivanje korisnika u proces dizajna primenom parametarskih konfiguratora omogućio je da i korisnici koji nemaju prethodno razvijene veštine u projektovanju i oblikovanju mogu da kreiraju zanimljiva dizajnerska rešenja.

Onlajn 3D konfiguratori postali su pristupačni u poslednjih par godina, usled razvoja alata za njihovo kreiranje koji omogućuju realističan i estetski privlačan 3D vizuelni prikaz željenog objekta u realnom vremenu i brzog interneta koji omogućava nesmetano korišćenje konfiguratora. Onlajn konfigurator je pristupačan za korišćenje jer ne zahteva instalaciju niti poznavanje bilo kog računarskog programa. Podešavanja i vizuelni 3D prikaz otvaraju se direktno u web pretraivaču (kao što su Google Chrome, Mozzila Firefox i slično) na pametnom telefonu, tabletu ili računaru.

3D konfigurator podrazumeva da korisnik u realnom vremenu može da okreće model ili da se kreće kroz prostor i sagledava ga sa svih strana, što je za arhitektonske elemente vrlo važno.

U slučaju konfiguratora za akustične panele koji je prikazan u ovom tekstu, parametarski dizajn omogućava je da se kreira ogroman broj varijacija inspirisan formom talasa tako da su sva rešenja na visokom estetskom nivou.
Slično, za različite dizajn scenarije kao i različite proizvode moguće je prethodno utvrditi parametre kojima korisnici mogu stvarati beskrajan broj rešenja koja zadovoljavaju funkcionalne i estetske želje.

Potencijal onlajn 3D konfiguratora

Integrisanje vizuelnog i akustičnog komfora u procesu projektovanja otvara nove mogućnosti kojima se mogu unaprediti prostori za boravak ljudi. Inovativni digitalni alati kao što je online 3D konfigurator za dizajn akustičnim panelima pružaju nov i interesantan način projektovanja i demokratizaciju dizajna u kome klijenti, arhitekte i partneri iz industrije zajednički grade vrednosti.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
Univerzitet u Novom Sadu, departman za arhitekturu

Centar za digitalni dizajn