Connect with us
Građevina

Domišljatost inženjerskog tima na građevinskoj lokaciji – Jadran

Palata pravde Novi Sad

Kako izgleda graditi objekat površine preko 10.000 kvadrata, koji je samo 57 centimetra udaljen od najbližeg komšije? Šta je sve potrebno uraditi da bi se izvele tri etaže ispod nivoa ulice u samom centru Novog Sada?

Odgovor na ova, ali i druga zanimljiva pitanja sa izgradnje nove Palate pravde u srpskoj Atini dali su nam inženjeri građevinske kompanije „Jadran” iz Beograda, koja je generalni izvođač na ovom projektu.

Nova zgrada novosadskog pravosuđa nalazi se u strogom centru grada, na uglu Ulica Maksima Gorkog i Stražilovske i u njoj će biti smešteni sudovi i tužilaštvo. Izgradnja je počela avgusta prošle godine, a već po otvaranju gradilišta, inženjerska ekipa kompanije „Jadran” susrela sa prvim izazovima.

Pozicija parcele zadavala je ogromna ograničenja u samoj organizaciji gradilišta, ali i po pitanjima transporta materijala, ulaza i izlaza, smeštaja radnika, pozicioniranja krana… Jedan od problema naravno bio je i manjak skladišnog prostora, koji rešavamo preciznim operativnim planiranjem resursa i sukcesivnom isporukom materijala
– objašnjava Tamara Slavić, jedan od inženjera na gradilištu.

Izgradnja Palate pravde u Novom Sadu

Izgradnja Palate pravde u Novom Sadu – građevinska kompanija „Jadran” iz Beograda

Samo gradilište, dodaje naša sagovornica, okruženo je sa jedne strane ulicom, a sa druge stambenim objektima i izazov je bio izvesti tri etaže do 10 metara ispod nivoa ulice u centru grada, posebno jer su te etaže bile potopljene ispod nivoa podzemnih voda.

U toj fazi bilo je neophodno držati jamu suvom i konstantno, minimum šest meseci držati snižen nivo podzemne vode pomoću depresionih bunara, a bez ijednog rizika po temelje suseda. Obaranje nivoa podzemne vode izveli smo pametnim inženjerskim rešenjem, odnosno korišćenjem znanja iz geologije u našu korist. Dijafragme su produžene do sloja gline koji je na dvadeset drugom metru i zid je ušao duboko u glinu, napravivši svojevrsnu „čašu” od naše temeljne jame, u koju voda prodire minimalno.
– objašnjava Tamara Slavić.

Palata pravde Novi Sad

Izgradnja nove Palate pravde u Novom Sadu / foto: Jadran d.o.o.

Ona dodaje da je prodor podzemne vode, koji se pojavio na par mesta nakon iskopa i otkrivanja dijafragmi rešen poliuretanskim injektiranjem pukotina sa postavljanjem talpi od čeličnog pocinkovanog lima.

Prodor podzemne vode kroz zbijen sloj podtla i tampon sloja tucanika rešen je zamenom ugroženog dela tla lomljenim kamenom frakcije 120-400 mm i ponovnim nasipanjem i zbijanjem tucanika u projektovanim slojevima.
– kaže sagovornica „grenefa”.

Palata pravde 3D vizualizacija

Nova Palata pravde će imati staklenu fasadu

Zbog blizine susednih objekata od kojih je najbliži udaljen svega 57 centimetra obezbeđenje je urađeno dijafragmama dubokim 24 metara. Kako objašnjava Boško Makisć, šef gradilišta na projektu, prilikom pripreme platoa za izvođenje dijafragmi, ispod temelja najbližeg susednog objekta, fundiranog na šipovima inženjeri su naišli na šupljine između šipova susednog objekta.

Problem je rešen novim tehničkim rešenjem, koje podrazumeva podbetoniranje susednog objekta i izgrađena je nova zaštitna armirano-betonska zid-zavesa prema gradilištu. Inače, konstrukcija nove zgrade pravosuđa je skeletna armirano-betonska, sa jezgrima za ukrućenje, a ploče su ravne debljine 25 cm sa kapitelima. Stubovi u osnovnom rasteru 7,80 m, dimenzija 60/60 cm protežu se od prvog do šestog sprata, dok se od prizemlja do temelja dimenzija stubova povećava. Po obodu objekta projektovane su grede. Armirano betonski zidovi su debljine od 16, 20, 25 i 30 cm.
– navodi Boško Maksić, iz građevinske kompanije „Jadran”.

Nedostatak manipulativnog prostora unutar gradilišta iziskivao je domišljatost inženjerskog tima i kad je u pitanju pozicioniranje krana. Stacionirani kran ankerisan je u ploču izvedenu do kote terena, čime su izbegnuti balasti. Time je omogućeno minimalno zauzeće prostora kranom, a temeljna ploča krana je ujedno i deo gradilišne saobraćajnice.

Mogućnost postavljanja samo jednog krana značajno usporava radove, pa je uveden rad u dve smene. To nam daje mogućnost da pratimo dinamiku
– pojašnjava Boško Maksić.

Prikaz fasade sa dvorišne strane - Palata pravde, Novi Sad

Prikaz fasade sa dvorišne strane – Palata pravde, Novi Sad

Radovi na temeljnoj jami i konstrukciji nisu jedini izazovi na ovom, izuzetno značajnom projektu. Inženjeri građevinske kompanije „Jadran” kažu da specifične izazove očekuju prilikom izvođenja i sinhronizacije svih instalaterskih radova, pogotovo ako se uzme u obzir kompleksnost telekomunikacionih i signalnih signalizacija u zgradama pravosuđa. Takođe, nova Palata pravde specifična je po tome što će imati dva dizajnerska rešenja fasade. Strana prema ulici će biti od stakla, dok će dvorišna strana biti oplemenjena biljakama. Kompletan završetak radova očekuje se jula 2023. godine.

Jadran doo logo

Jadran d.o.o.
Anrija Žamea 4, 11060 Beograd
T: +381 11 2781 333
office@jadran-bg.rs
www.jadran-bg.rs