Connect with us
Budućnost

Clivet Smart Living – primena u stambenim objektima

Inovacija i digitalizacija su elementi u koje je Clivet oduvek ulagao, kako bi svoja rešenja učinio još efikasnijim, povezanijim i lakšim za korišćenje.

Clivetov sektor za digitalna rešenja je razvio čitav niz digitalnih rešenja, kako bi se optimizovala udobnost i potrošnja u vezi sa klimatizacijom u različitim objektima, od stambenih do komercijalnih i industrijskih.

Za stambene objekte se predlaže rešenje Clivet Smart Living – integrisani sistem upravljanja udobnošću i energijom za primenu u stambenim objektima sa sledećim elementima:

Toplotna pumpa Sphera EVO 2.0

Toplotna pumpa Sphera EVO 2.0 / foto: Clivet

• Toplotna pumpa sa ekološkim rashladnim sredstvom R32 za grejanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo. Na raspolaganju je široki asortiman pumpi, od hibridnih toplotnih pumpi kao što je Sphera EVO 2.0 EASYHybrid, koja je dobila Klimahouse nagradu 2022. godine u kategoriji tržišnih performansi, do potpuno električnih toplotnih pumpi, koje su prepoznate kao KlimaHaus kvalitetni proizvodi, a koje su dostupne u verzijama sa kućištem, bez kućišta, kao i split i monoblok.

ELFOFresh EVO sistem za obnavljanje i prečišćavanje vazduha

ELFOFresh EVO sistem za obnavljanje i prečišćavanje vazduha / foto: Clivet

• ELFOFresh EVO sistem za obnavljanje i prečišćavanje vazduha sa aktivnom termodinamičkom rekuperacijom i elektronskom filtracijom, koji je dobio nagradu Proizvod za ventilaciju stambenih objekata za 2022. godinu na dodeli nagrada Energy Saving Awards u Velikoj Britaniji.

• Clivet Sinergy baterije za skladištenje električne energije koje se mogu povezati sa fotonaponskim panelima za napajanje sistema namenjenog udobnosti i snabdevanju energijom domaćinstva – za dom i život sa 100% obnovljivom energijom.

Clivet Sinergy baterije za skladištenje električne energije

Clivet Sinergy baterije za skladištenje električne energije

• Pametni termostati postavljeni u svakoj zoni/ sobi.

• ELFORoom2 sobne jedinice, tihe i kompaktne, elegantnog dizajna, privlačne za svako arhitektonsko rešenje.

• Tihe i kompaktne sobne jedinice elegantnog dizajna ELFORoom2 i MOOD, sertifikovane od EUROVENT-a.

• CONTROL4 NRG centralizovani sistem za kontrolu i upravljanje koji omogućava potpunu sinergiju svih povezanih elemenata, kako bi se udobnost i efikasnost doveli do maksimuma.

• Clivet Eye aplikacija za praktično daljinsko upravljanje celim sistemom preko pametnog telefona.

Rešenje Clivet Smart Living predstavlja integrisani sistem upravljanja udobnošću i energijom za primenu u stambenim objektima koji obuhvata: toplotne pumpe za grejanje, hlađenje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, obnavljanje i prečišćavanje vazduha, skladištenje električne energije, pametne termostate, kontrolne termostate, sobne jedinice, centralizovani sistem upravljanja i kontrole i Clivet Eye aplikaciju za daljinsko upravljanje preko pametnog telefona.

Clivet logo

info.see@clivet.com
www.clivet.rs