Connect with us
Materijali

Chrome free plastifikacija u kompaniji Tehnomarket

Metalurgija je grana industrije koja se možda i najčeŔće susreće sa problemom zaÅ”tite životne sredine tokom procesa proizvodnje. Aluminijum, ironično, ima mogućnost potpune reciklaže, a po istraživanjima čak 90% aluminijumskih proizvoda se reciklira posle upotrebe.

Metalurgija - obrada aluminijuma

Chrome free plastifikacija u kompaniji Tehnomarket

Ponekad, međutim, nije dovoljno da stanemo samo tu. Kao logičan sled ekstruzije aluminijuma, javlja se potreba da se i pri plastifikaciji, kao procesu obrade, povede računa o zaÅ”titi sredine i ljudi. Jedan od načina za to predstavlja savremena ā€œchrome freeā€ priprema plastifikacije, koja ne Å”teti životnoj sredini.

Kvalitetna zaŔtita zagarantovana je procesom ove ekoloŔki čiste tehnologije, jedinstvene u Tehnomarketu i daleko zastupljenije u zemljama Zapadne Evrope.

Pri ā€œHenkel chrome freeā€ tretmanu pripreme za plastifikaciju, koju koristi Tehnomarket, eliminisani su teÅ”ki i toksičniĀ  metali koji su Å”tetni po životnu sredinu, dok je sam proces sertifikovan Qualicoat sertfikatom A003. Priprema profila radi se u sedam faza, u kadama ispunjenim rastvorima koji omogućuju čiŔćenje i ispravno vezivanje praha za povrÅ”inu aluminijumskih profila.

Metalurgija - obrada aluminijuma

Chrome free plastifikacija u kompaniji Tehnomarket

U skladu sa tehničkim mogućnostima proces plastifikacije moguć je na svim profilima od minimalnih 2m do čak 6,9m dužine. Nakon zavrÅ”ene pripreme profila i njihovog suÅ”enja sledi potpuno automatsko nanoÅ”enje praha koji nakon finalne polimerizacije u posebnoj peći formira zaÅ”titni sloj debljine 60 do 80 mikrona na povrÅ”ini profila.

Države Evropske Unije ustanovile su definitivne prednosti ovog ekoloÅ”kog procesa i propisale upravo ovaj tip pripreme za objekte poput kliničkih centara, Å”kola i javnih ustanova. Ne samo to, već je i po regulativi European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) izdatom od strane Evropske komisije ā€œchrome freeā€ tehnologija, kao jedina ekoloÅ”ka opcija, po standardu ISO 12206 obavezna na svim arhitektonskim objektima i za njenu implementaciju dat je rok do 2021. godine. U Srbiji će ovaj zakon, u skladu sa približavanjem Evropskoj Uniji, sasvim sigurno biti prihvaćen.

EkoloÅ”ka svest kompanije Tehnomarket ne zavrÅ”ava tu, već se nastavlja i u proizvodnji energetski efikasne stolarije i ostakljenih fasada, počev od samog aluminijuma kao najrecikliranijeg metala na svetu, preko ekoloÅ”kog ā€œchrome freeā€ procesa povrÅ”inske zaÅ”tite do izuzetnih toplotnih performansi gotovih elemenata koje utiču na smanjenje utroÅ”ka energije čak do 25% u odnosu na standardnu stolariju, poput LINEAL W-THERM 104 prozora pogodnog za ugradnju u pasivne kuće.

Tehnomarket logo

Tehnomarket d.o.o
Skadarska 73, 26101 Pančevo, Srbija
+381 13 307 700
+381 13 307 799
profil@tehnomarket.com
www.tehnomarket.com