Connect with us
Novosti

Baumit Viva Park – Noćno provetravanje prostorija

Da li tokom toplih letnjih dana, provetravate noću svoj dom kako biste ga rashladili?

VivaPark istraživački tim je želeo da utvrdi ima li taj postupak efekta i od čega zapravo najviše zavisi prijatna temperatura unutar doma tokom doba godine u kojem preovladavaju visoke temperature. Za te svrhe, vršen je ogled, u kojem su korišćene 2 ogledne kuće sa konstrukcijom od opeke, s tim da je jedna imala ETICS sistem, a druga ne. U toku eksperimenta obe kuće su provetravane po jednom u toku dana i dva puta po noći.

Nakon samo 4 topla dana, rezultati istraživanja su pokazali da je maksimalna unutrašnja temperatura u izolovanoj kući bila za 2°C niža od temperature u neizolovanoj kući, kao i da je noćno provetravanje dovelo samo do kratkotrajnog pada unutrašnje temperature.

ZAKLJUČAK – Najbolje metode za postizanje prijatne sobne temperature na održiv i ekološki prihvatljiv način su masivna konstrukcija i kvalitetan fasadni sistem. Izolovani zidovi služe kao toplotni štit i osiguravaju stabilnost temperature u prostoriji.

Kvalitetan fasadni sistem je posebno važan tokom visokih temperatura, jer toplotni talasi utiču na kvalitet sna i odmora i predstavljaju zdravstveni rizik za sve, posebno za one oslabljenog imuniteta i zdravlja.

Baumit Serbia d.o.o.

BAUMIT d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs