Connect with us

Promo

AS Purain – filter za kišnicu

Objavljeno

:

Orbal Corp doo

Filter za kišnicu PURAIN, takođe poznat kao filter „hidrauličnog skoka”, je inovacija koja se isporučuje za upotrebu u sistemu sakupljanja kišnice sa krovova površina opsega od 60 m² do preko 15.000 m².

Ova tehnologija „hidrauličnog skoka“ omogućava samočišćenje filtera PURAIN. Ideja za projektovanje ove komponente sistema je došla iz prirodnog okruženja: u skoro svakom potoku u prirodi se može videti kako funkcioniše ovaj princip. Voda nailazi na kamen i odskače preko njega, kamen koji je glatak i zaokrugljen dejstvom toka vode tokom vremena. Tok vode se značajno menja visinom odskoka, menjajući svoj tok iz sub-kritičnog u super-kritični tok fluida.Na dnu padine, tok se opet menja u sub-kritičan u procesu poznatijem kao „hidraulični skok”. To rezultira povećanjem snage toka vode slično onom kod snažnog vrtloga i sve nečistoće se tada prinudno izbacuju iznad nivoa toka vode i ispiraju u daljem nizvodnom toku.

AS-PURAIN filter za kišnicu

AS-PURAIN filter za kišnicu

Sledeći tipovi AS-PURAIN filtera su dizajnirani za odgovarajuće namene:

  • AS-PURAIN PR 100 za porodične kuće: uključuju nepovratni ventil, zaštitu od malih životinja i skidač preliva,
  • AS-PURAIN PR 100 za porodične kuće: uključujući skidač preliva,
  • AS-PURAIN PR 150 do PR 400 za industrijske, javne i poslovne zgrade.

VODA NAJBOLJEG KVALITETA

Filter je dizajniran za filtriranje kišnica koje dolaze sa krovova. Analizirani uzorci potvrđuju izvrsni kvalitet vode. Voda je najprikladnija za ispiranja WC-a, za mašine za pranje veša za navodnjavanje vrtova… Korišćenjem kišnice tj. mekane vode smanjuju se troškovi pranja veša, sprečava se kalcifikacija cevovoda i uređaja, pa je kišnica najprirodniji način zalivanja biljaka. Čvrsto sito je otporno na udarce i dizajnirano je da traje celi životni vek filtera. Njegov trapezoidni oblik i dijagonalno postavljeni profili sprečavaju taloženje nečistoća i začepljenje sita. Površine vode u rezervoaru se dalje čiste pomoću prelivnog skidača koji je integrisan u filter AS-PURAIN PR 100. Dizajn AS-PURAIN PR 100 ima nepovratni ventil standardne veličine, kao što je navedeno većinom propisa. Na ovaj način se sprečava vraćanje prljave vode iz odvodnog cevovoda u ulaz malih životinju u rezervoar sa kišnicom.

UČINAK SAMOČIŠĆENJA JE 98%
Kiše slabog intenziteta predstavljaju 97% ukupnih padavina (kiša). Iz tog razloga je važno da je filter u mogućnosti primiti i sakupiti kiše slabog intenziteta.

Kiše jakog intenziteta se pojav- ljuju obično 4-10 puta godišnje, tj. čine 3 % ukupnih kiša tokom godine i služe za samočišćenje AS-PURAIN filtera. Jaki pljuskovi omogućuju stvaranje hidrauličnih skokova koji ispiraju nečistoće iz filtera u prelivnu/odvodnu cev.

AS-PURAIN filter za kišnicu  se čisti tokom jakih pljuskova. Što znači da su potrebni minimalni troškovi za održavanje u poređenju sa drugim filtracionim sistemima. Učinak od 98 % pročišćavanja se postiže jedinstvenim „self cleaning” AS-PURAIN filterom za kišnicu.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
Tikveška 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno