Connect with us
Enterijer

Sigurnosna vrata – šta sve treba zaštititi?

Sigurnosna vrata i rešetke imaju veoma široku upotrebu, koriste se kako na privatnim tako i na javnim objektima. Međutim, iako imaju mnoštvo uloga, njihova primarna funkcija je da zaštite prostor i posed od obijanja i provala. Pojedina ojačana vrata ili prozori služe kao zaštita od požara ili imaju neku drugu zaštitnu funkciju, ali je ojačanje najčešće prisutno radi zaštite poseda.

Sigurnosna vrata i rešetke dolaze u mnogo oblika i njihov dizajn kao i tehnike i tehnologije pomoću kojih vrše svoju funkciju su različite. Odabir pravog sistema najviše zavisi od funkcije prostora na kojem će ova vrata biti ugrađena. Poslovni prostori i javne zgrade mogu „čuvati“ različite vrste podataka i imovine od privatnih prostora i zahtevaju drugačiji pristup od privatnih prostora i samim tim drugačije sisteme.

Kada se govori o sigurnosnim vratima i sistemima ovo se može odnositi na mnogo različitih načina „osiguravanja“ prostora. U prvom redu to su raznovrsne brave i drugi sistemi nadogradnje koji dodatno osiguravaju sama vrata. Tu su, zatim, specijalna ojačanja koja su deo samih vrata; uz ova ojačanja se najčešće javlja poseban sistem brava koje su takođe posebno ojačane. Uz sama vrata ili prozore mogu se javiti i rešetke kao elementi koje čine prostor bezbednim, a u poslednje vreme se može primetiti trend ugradnje sigurnosnih panela, posebno na komercijalnim objektima. Ovi paneli su pokretni tako da se mogu otvoriti tokom radnog vremena i zatvoriti kada se i sam poslovni prostor zatvori.

Naravno, sigurnosna vrata, kao i što im samo ime kaže moraju ispuniti kriterijume sigurnosti, a na koji način pročitajte na sledećem LINKU.

Sigurnosna vrata

Deo teksta preuzet sa potrala: www.prozorivrata.com