Connect with us
Promo

SBR Biološki prečistač – AS-Monocomp

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda AS-MONOcomp

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda AS-MONOcomp namenjeno je za prečišćavanje komunalne otpadne vode.

Ovaj SBR tip postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (dalje kao PPOV) opremljen je vazdušnim kompresorom kojim elektronski upravlja mikroprocesorska kontrolna jedinica. Takođe je opciono opremljen opremom za redukovanje fosfora i/ili UV lampom za kompletiranje procesa na ispuštanju čiste vode. Ovaj sertifikovani proizvod se lako instalira i veoma je lak za upravljanje. Posebno se razlikuje od sličnih uređaja zbog odličnog rešenja za odlaganje višaka mulja. U PPOV mulj se odlaže integrisanim uređajem za odvodnju, koji omogućuje povlačenje prekomernog mulja u odvojenu sekciju za mulj. Tu se odvija sabilizacija mulja sa mogućnošću naknadnog kompostiranja (4 – 16ES) ili ukla- njanje i odnošenje iz spoljnjeg rezervoara za mulj (20 – 50 ES).

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda AS-MONOcomp

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda AS-MONOcomp

PREDNOSTI UREĐAJA AS-MONOcomp

  • Pouzdana, dobro dokazana konstrukcija rezervoara dostupna u nekoliko opcija
  • PPOV odobren za ispuštanje u tlo i u površinske vode
  • Jednostavna tehnologija sa proverenom, visokom pouzdanošću i efikasnošću
  • Ekonomično rešenje za uklanjanje mulja
  • Dostupne opcije za redukovanje fosfora i / ili uklanjanje bakterija
  • Mogućnost korišćenja prečišćene vode za navodnjavanje
  • Mogućnost daljinskog nadzora nad postrojenjem
  • Uključeni su u cenu ulazna cev, zaštitni šaht poklopac, kompresor i kontrolna jedinica
  • Niski operativni troškovi
  • Korisnička podrška i servis dostupni u celoj Republici Srbiji
AS-MONOcomp tabela

AS-MONOcomp tabela

Klijentima su dostupne i verzije uređaja za dodatnu redukciju fosfora, uklanjanje bakterija kao i za situacije ugradnje uređaja u kolovozne površine i u situacijama pojave podzemnih voda.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
Tikveška 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com