Connect with us
Arhitektura

Predstavljamo: Letnja kuća u Kotoru

O AUTORIMA

Anđela Karabašević i Vladislav Sudžum su osnivači projektantsko-istraživačkog arhitektonskog biroa AKVS arhitektura. Trenutno rade na projektu Diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u Kanberi, Australija, i na projektu unapređenja standarda stanovanja u Ruskoj Federaciji (u saradnji sa Strelka KB), nakon osvajanja dve prve nagrade na arhitektonskim konkursima organizovanim tokom 2018. godine.

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

Faktografija:

Autori: AKVS arhitektura
Anđela Karabašević, Vladislav Sudžum
Mesto: Radanovići, Kotor, Crna Gora
Godina projektovanja: 2016.
Godina realizacije: 2017-2018.
Investitor: Slobodanka Šovran, Beograd
Površina jedne kuće: 21m² (zatvoreni prostor) + 21m² (otvorena soba i terasa) + 21m² (krovna terasa)
Površina parcele: 550m² (oko 130m² po jednoj kući)
Fotografije: Relja Ivanić

U saopštenju stručnog žirija ovogodišnjeg Salona se navodi:

“U doba kada je u celom regionu veoma prisutna intenzivna izgradnja i pretenciozni volumeni, kako u urbanim sredinama tako i otvorenom predelu, projekat Letnje kuće u Kotoru donosi drugu perspektivu. To je objekat koji se uklapa u podneblje Mediterana i neposrednog okruženja, i koristi elemente tradicionalne arhitekture, kao što su verande, otvorena stepeništa, krovne terase i bašte. Tako stvoreni ambijenti dozvoljavaju različite gradacije privatnosti i socijalnu interakciju sa susedima. Jednostavnim volumenima, skladnim proporcijama i nepretencioznim materijalima, autori redefinišu odnos prema prirodnom okruženju, masovnom turizmu i uživanju u odmoru. Žiri se jednooglasno saglasio da se ovaj rad ističe i zaslužuje Grand Prix.”

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

Letnje kuće u naselju Radanovići, u okviru opštine Kotor, su smeštene u divljem mediteranskom zelenilu podnožja Crnogorskih planina. Udaljene su desetak kilometara od morske obale sa tri različite strane, što im omogućava brzu vezu sa plažama u Bokokotorskom zalivu i na otvorenom moru, a istovremeno mir i tišinu boravka u prirodnoj sredini, nasuprot gusto izgrađenom, visoko urbanizovanom primorju.

Projekat preispituje pitanje svakodnevnog života na moru, u toploj mediteranskoj klimi, i nasuprot standardnoj stambenoj jedinici, nudi otvaranje kuće ka prirodi, suncu i otvorenom nebu. Uz minimalni zatvoreni deo od 21m2, koji čine soba, kupatilo i prolazna kuhinja, svaka kuća se širi ka spoljašnjosti, nizom otvorenih vazdušnih prostora smeštenih u okviru okolnog zelenila.

Vazdušni prostori oko kuće čine da se u svakom delu formira prijatna letnja mikroklima sa varijacijama u zavisnosti od korišćenja prostora. Dvostrana orijentacija unutrašnjeg prostora omogućava prirodno provetravanje i hlađenje kuće strujanjem vazduha iz pravca šume i sa mora. Intimniji prostori su osvetljeni difuznim dnevnim svetlom i blago zasenčeni, te zaštićeni od jakog sunca, dok je krovna terasa obasjana suncem i skoro da imitira mikroklimu plaže sa pogledom na morski horizont i Ostrvo Cveća u daljini.

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, situacioni plan

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, situacioni plan

Zgrada može funkcionisati kao 4 pojedinačne jedinice, ili kao jedan stan sa nizom otvorenih prostora za druženje, što omogućava posebnu fleksibilnost prilikom izdavanja. Za razliku od tradicionalne kuće za odmor gdje se ljudi dele na male grupe i zauzimaju pojedinačne prostorije, povezani prostori stvaraju scenarije za spontanu socijalizaciju među susedima, što rezultuje nepredvidivim svakodnevnim situacijama, iskustvima i prijateljstvima.

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

Materijalizacija je jednostavna – belina fasade pod zracima sunca otkriva svoju suptilnu teksturu, i uz popločanje od lokalno dostupnog lomljenog kamena, i po koji detalj prirodnog drveta, jarkih morskih boja i divljeg zelenila, evocira ambijente mediteranskih kuća na samoj obali mora.

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

AKVS arhitektura, projekat: Letnja kuća u Kotoru, foto: Relja Ivanić

Autori: AKVS arhitektura – Anđela Karabašević, Vladislav Sudžum