Connect with us
Građevina

Ploče za zaštitu od požara: Sprečavanje širenja vatre i toplote

Kad god u objektu nastane požar, važno je da vatra ostane tamo gde jeste i da noseće konstrukcije održe svoju nosivost sve dok se ljudima ne omogući evakuacija i spasavanje. Ploče za zaštitu od požara su projektovane kako bi omogućile upravo to, budući da su otporne na toplotu i zračenje vatre. Zahvaljujući niskoj toplotnoj provodljivosti i visokoj apsorpciji toplote, u kombinaciji sa malim skupljanjem kojim zadržavaju svoj integritet, one omogućavaju da temperatura na drugoj strani ploče ostane niska tokom dugog vremena u uslovima požara.

Ploče za zaštitu od požara ispunjavaju istu funkciju

Integritet (E)
Zahvaljujući ovim svojstvima, ploče za zaštitu od požara mogu se koristiti za mnoge namene, uključujući i za:

  • podelu objekta na požarne sektore
  • oblaganja ili kao sekundarne obloge za zaštitu noseće konstrukcije objekta
  • oblaganje električnih kablova
  • kanale za ventilaciju i odvođenje dima.

Kod svih ovih primena, ploče za zaštitu od požara ispunjavaju istu funkciju. Sa jedne strane ploče prisutna je vrelina plamtećeg požara, a sa druge strane temperatura ostaje niska.

Zadržavanjem vatre i toplote iza ploča za zaštitu od požara, vatra se ne širi kroz objekat, a temperatura na nosećim konstrukcijama ne raste prekomerno. Zbog toga ljudi imaju vremena da se evakuišu na bezbedno mesto, vatrogasne i spasilačke službe mogu da intervenišu, konstrukcija objekta se ne ruši, vreli dim se može odvoditi (što je od suštinskog značaja za bezbednost ljudi) a sistemi koji su kritični za bezbednost u objektu i dalje funkcionišu.

Otpornost na požar

U zavisnosti od primene ploče, termin “otpornost na požar” može imati različita značenja. U evropskim ispitnim standardima navedeni su različiti kriterijumi. Najvažniji su sledeći:

  • R: Nosivost – sposobnost konstrukcije da nosi opterećenja bez rušenja.
  • E: Integritet – sposobnost sprečavanja prodora plamena i vrelih gasova.
  • I: Izolativnost – sposobnost ograničavanja porasta temperature na neizloženoj strani. U većini slučajeva, temperatura na neizloženoj površini ne sme da poraste više od 140 stepeni Celzijusa u proseku ili 180 stepeni u bilo kojoj pojedinačnoj tački.

Otpornost na požar se uvek izražava u minutima, obično u klasama koje su umnošci 30 minuta. Na primer, noseća čelična konstrukcija koja je zaštićena od požara i može da izdrži požar najmanje 90 minuta imaće klasu “R 90”, a pregradni zid koji zadržava plamen izvan štićenog prostora i održava minimalnu temperaturu najmanje 60 minuta imaće klasu “EI 60”.

Reakcija na požar

Reakcija na požar

Ako materijal gori, on može da doprinese razvoju požara. Ponašanje materijala kada je izložen toploti naziva se reakcija na požar i izražava se u klasama kao što su A1, A2, B, C itd. Klasama A1 i A2 označavaju se negorivi materijali. Sve Promatove ploče za zaštitu od požara su negorive, klase “A1&rdquo, što je najbolja (i najbezbednija) moguća klasa. U ove ploče spadaju

Tipovi ploča

Postoji mnogo različitih tipova ploča za zaštitu od požara

Postoji mnogo različitih tipova ploča za zaštitu od požara, sa različitim proizvodnim tehnologijama i sastavima. Neke ploče se više oslanjaju na vrednosti toplotne izolacije a neke više na apsorpciju toplote, ali na kraju sve teže maksimalnom smanjenju temperature na hladnoj strani u odnosu na stranu koja je izložena požaru.

Međutim, nisu samo toplotne performanse važne. Svaka vrsta ploče odlikuje se svojim posebnim ponašanjem tokom požara. Na primer, skupljanje, pucanje ili deformacija prilikom izlaganja vatri mogu da smanje efikasnost ploče. Promatove pločeimaju visoku termičku stabilnost, tako da obezbeđuju otpornost na požar u najtežim uslovima.

U okviru asortimana Promatovih ploča dostupni su različiti tipovi ploča i širok opseg debljina ploča, pri čemu je svaka prilagođena specifičnim segmentima zaštite od požara. Pored performansi otpornosti na požar, različiti tipovi ploča imaju specifične prednosti poput jednostavne ugradnje, otpornosti na udare ili otpornosti na izlaganje vremenskim uslovima.

Ploče za zaštitu od požara – uvek kao deo sistema

Ploče za zaštitu od požara samostalno ne mogu da zaustave vatru. Da bi ploča obavila svoju funkciju, mora se pričvrstiti odgovarajućim tipovima spojnih sredstava postavljenim na propisanim rastojanjima, a različite ploče moraju se pravilno spojiti tako da plamen ne može da prodre ni kroz jedan zazor i otvor. Ukoliko se ploča skuplja ili deformiše u značajnoj meri, potrebna su kompleksnija rešenja za pričvršćivanje i spojeve, kao što su montažne veze, metalna potkonstrukcija i masa za ispunu spojeva. Ovo će biti prikazano u izveštajima o ispitivanju i uputstvima za ugradnju ploča. Ukoliko se pažljivo ne pridržavate uputstava za ugradnju, na primer, ako ne nanesete ili ako nedovoljno pažljivo nanesete masu za ispunu spojeva, koristite pogrešan tip spojnih sredstava ili je razmak između njih veći od dozvoljenog, tada će otpornost na požar prilikom izlaganja požaru biti drastično manja.

Pošto su Promatove ploče optimizovane za termičku stabilnost i mehaničku čvrstoću, u većini slučajeva ploče se mogu jednostavno postaviti i pričvrstiti pomoću žičanih klamerica, bez potrebe za bilo kakvim tretiranjem spojeva. Stabilna ploča omogućava jednostavan sistem, koji će biti pouzdaniji jer ostavlja malo prostora za greške tokom ugradnje. Dodatna prednost je očigledna: jednostavna ugradnja štedi vreme i smanjuje troškove.

Performanse otpornosti na požar zavise od sistema

Performansa otpornosti na požar je karakteristika sistema, a ne samo ploče. Tokom požarnog ispitivanja performanse zavise od složene interakcije temperaturnih tokova i skupljanja i deformacija. Prema tome, klasifikacija otpornosti na požar uvek treba da se zasniva na rezultatima ispitivanja za datu primenu, vrstu ploče, debljinu i način ugradnje. Mogućnost proširenja polja primene pomoću proračuna je ograničena, jer je složeno ponašanje koje se javlja tokom požara teško reprodukovati u modelima, a ekstrapolacija rezultata ispitivanja generalno nije dozvoljena.

Zbog toga, kada posmatrate rešenja sa vatrootpornim pločama, bilo da su u pitanju pregradni zidovi, zaštita nosećih konstrukcija, oblaganje kablova ili kanali za odvođenje dima, uvek posmatrajte sistem, a ne samo ploču, i oslanjajte se na klase otpornosti na požar koje su utvrdile nezavisne institucije.

Ostale performanse ploča za zaštitu od požara

Svi se nadamo da neće doći do požara i stoga ploča takođe mora dobro da funkcioniše i u drugim uslovima. Ploča mora da bude trajna kako bi izdržala različite uticaje tokom svog radnog veka u objektu.

Na primer, izlaganje toploti, hladnoći, vlazi, direktno ili indirektno izlaganje vremenskim uslovima ili mehaničkim udarima predstavljaju posebne zahteve za ploču. Ovo je slučaj gde različiti tipovi ploča imaju specifične otpornosti. Relevantna klasifikacija trajnosti se vrši prema Evropskom dokumentu o ocenjivanju 350142-0-1106 (ranije ETAG 018-4). Za većinu Promatovih ploča klasifikacija trajnosti je 25 godina (najbolji mogući rezultat) za unutrašnju primenu, a u nekim slučajevima čak i za primenu u uslovima delimične izloženosti.

Logo

Etex Building Performance d.o.o.
Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica
T: +381 21 210 10 90
E: info.rs@promat-see.com
W: www.promat-see.com

Kancelarija Niš
M: +381 63 625 426
E: violeta.antanasijevic@etexgroup.com

Kancelarija Beograd
M: +381 63 510 720
E: petar.bogunovic@etexgroup.com