Connect with us
Novosti

WV International Emergy gradi solarnu elektranu od 80 megavata u opštini Žabalj

Energetska grupacija WV International Emergy završila je prvu fazu projekta razvoja solarne elektrane snage 80 megavata (MW), koju će izgraditi u opštini Žabalj. Nakon pribavljanja svih dozvola i izrade tehničke dokumentacije, prve kilovat-sate iz sunca kompanija bi trebalo da proizvede i isporuči u mrežu 2025-2026. godine.

Prva faza je uspešno realizovana nakon što su Skupština opštine Žabalj i AD Elektromreža Srbije usvojile dokumenta potrebna za dalji razvoj projekta, čija je investiciona vrednost 55 miliona evra, saopštila je energetska grupacija WV International Emergy.

Naime, SkupÅ¡tina opÅ¡tine Žabalj usvojila je Odluku o izradi planova detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane „PV Power Plant“ i Odluku o izradi plana detaljne regulacije za priključni dalekovod 110 kV, koji će isporučivati u mrežu električnu energiju koju ova elektrana proizvede. Takođe, AD Elektromreža Srbije usvojila je Studiju priključenja predmetne fotonaponske elektrane na mrežu, čime su se stekli uslovi za dalju realizaciju projekta.

Nakon izrade projektne tehničke dokumentacije i pribavljanja neophodnih dozvola, i uz poštovanje najviših standarda zaštite životne sredine, početak izgradnje solarne elektrane planira se za 2025-2026. godinu, kada se očekuje i priključenje na mrežu i puštanje u rad.

Grupacija WV International Emergy (ranije WV International NBT) se bavi razvojem projekata izgradnje elektrana koje koriste obnovljive izvore energije, pretežno vetar, a u Srbiji posluje od 2012. godine. Ukupan portfolio grupacije objedinjuje sedam vetroparkova u razvoju u Banatu (opštine Pančevo i Alibunar) ukupne planirane snage 800 MW. Vetroelektrane bi po planu trebalo da se priključe na mrežu sukcesivno u periodu od 2023. do 2026. godine.

„Veoma nam je drago Å¡to smo napravili prvi uspeÅ¡an korak u razvijanju naÅ¡e prve fotonaponske elektrane u Srbiji. Nakon pretežnog bavljenja vetroelektranama prethodnih godina, ulazak u sektor solarne energije za nas je bio izazov, ali imajući u vidu da Republika Srbija obezbeđuje stabilan okvir za investicije u zelenu energiju, i da je donoÅ¡enjem paketa energetskih zakona potvrdila posvećenost ostvarivanju ciljeva energetske tranzicije i Zelene agende, naÅ¡a grupacija je odlučila da nastavi da ulaže u Srbiji i diverzifikuje svoj portfolio,“ istakla je Neda Lazendić, direktorka za Srbiju WV International Emergy.