Connect with us
Energetska efikasnost

Održiva gradnja i društveno odgovorno poslovanje

Neuca, Torunj, Poljska
foto: Neuca, Torunj, Poljska. Primenjeni sistemi: MB-86 SI, MB-SR50N HI+, MB-SR50N EFEKT

Danas je teško zamisliti društveno odgovornu kompaniju koja ne obraća pažnju na klimatske promene i uticaj svojih aktivnosti na životnu sredinu. Ovo je jedan od najjačih trendova u području DOP-a, čiji veliki deo predstavlja održiva gradnja. Investitori i arhitekti bi trebalo to da imaju na umu.

Zašto je DOP važan?

Prošla su vremena kada su kompanije brinule samo za svoj profit. Koncept održivog razvoja kompanije naglašava da kompanija treba da bude od koristi svima: akcionerima, zaposlenicima, klijentima, lokalnoj zajednici u kojoj posluje i životnoj sredini.

Ideja tzv. ESG, odnosno:

• E = životna sredina,
• S = društvena odgovornost,
• G = korporativno upravljanje,
sve više je prisutna u poslovnom svetu, a prema podacima Broadridge Financial Solutions, sredstva koja će kompanije izdvajati za ESG do 2030. godine dostići će 30 triliona dolara.

Strategije DOP-a nisu zakonski uslovljene. Svaka kompanija samostalno odlučuje da li će i na kom nivou raditi za dobrobit životne sredine, lokalne zajednice i svojih akcionara, zaposlenih i klijenata. Istovremeno, sve više kompanija vidi potrebu za takvim postupanjem, a istraživanja pokazuju da se ulaganje u DOP isplati, jer može da: poveća prodaju za 20%, poveća produktivnost za 13%, smanji odlazak osoblja ili poboljša ugled kompanije.

U Srbiji samo neke kompanije (oko 75%) sprovode elemente DOP politike, a većina se fokusira na dobrotvorne donacije i realizaciju projekata za lokalnu zajednicu.

Tri razloga zašto je održiva gradnja deo modernog DOP-a

U sklopu DOP-a, kompanija može da preduzme mnoge aktivnosti u skladu sa svojim poslovnim smerom. Međutim, to možda neće biti dovoljno. Savršena dopuna ovim aktivnostima je briga kompanije za uticaj na životnu sredinu.

1. Zgrade su odgovorne za oko 40% potrošnje energije i 36% emisije CO2 u EU
Ove brojke ne mogu da se zanemare. Akcije u sklopu DOP-a, poput sadnje drveća ili smanjenja upotrebe plastike i papira u kancelarijama, donose marginalne rezultate u poređenju sa značajnim uticajem toplotne modernizacije zgrade ili njene revitalizacije. Kompanije sve pažljivije biraju lokacije svojih sedišta. Pri iznajmljivanju poslovnih prostora vode računa da li je zgrada u kojoj će boraviti zaposleni „zelena“.

Kancelarije u zgradama sa Cradle-to-Cradle ili BREAM sertifikatima nisu samo razlog za ponos, već i pravi element konkurentske prednosti, koji se koristi kako u Employer Branding-u tako i u komunikaciji sa akcionarima.

– Vidimo to svakodnevno u komunikaciji sa investitorima koji biraju naša rešenja kao što je fasadni sistem MB-SR50N HI+ sa sertifikatom Cradle to Cradle – kaže Viktor Stojanoski, Regional Manager (Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania) Aluprof. Čine to, jer i sami brinu o životnoj sredini, ali i zato što prepoznaju povećanu zainteresovanost za iznajmljivanje onih objekata koji štite životnu sredinu. Nijedna kompanija trenutno ne želi da bude smatrana zagađivačem – dodaje stručnjak.

Hard Rock Hotel Budapest, Hungary, upotrebljeni su sistemi: MB-86 Foldline, MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+

Hard Rock Hotel, Budimpešta, Mađarska. Primenjeni sistemi: MB-86 Foldline, MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+

2. Svaka kompanija može da brine o životnoj sredini – a biranje njenog sedišta je prvi korak ka promenama!
Kako bi DOP zaista povećao profit kompanije i smanjio rizik od gubitka ugleda, trebalo bi da bude u skladu sa poslovnom aktivnošću kompanije. Ekološke delatnosti ovde imaju jedinstven status, jer je svaka kompanija deo životne sredine, tako da svaka može i da preduzme mere da je zaštiti.

Mogućnost da građevinski objekti koje kompanija koristi što manje negativno utiču na životnu sredinu dostupna je svakoj kompaniji. Stoga, nezavisno od toga da li se radi o tipičnoj kancelarijskoj zgradi, fabrici ili skladištu, svaka kompanija može – pri donošenju odluke o iznajmljivanju ili izgradnji – da odabere objekat izgrađen u skladu sa načelima održivog razvoja – objašnjava Viktor Stojanoski.

Kompanije biraju partnere koji misle na budućnost

Za arhitektonske firme, povećanje korporativnih izdataka za DOP i održivi razvoj predstavlja poruku da žele sve svesnije da budu prisutne na tržištu i u svom društvenom okruženju. A to bi trebalo da se odrazi na način razmišljanja o novim investicionim projektima.

Zahvaljujući rešenjima poput sistema prozora i vrata sa povećanom toplotnom izolacijom, npr. MB-70HI ili našeg najnovijeg sistema MB-86N, moguće je projektovanje kancelarija i pomoćnih prostora koji pomažu u aktivnom smanjivanju količine energije potrebne za grejanje zgrade – naglašava Viktor Stojanoski. Ako arhitekte i građevinari uzmu u obzir ovakva rešenja, šalju signal svim akcionarima – investitorima i krajnjim korisnicima da su odabrali partnera koji je svestan savremenih izazova održivog razvoja – dodaje stručnjak iz Aluprofa.

St. Andrews, Velika Britanija.

Laidlaw Music Centre, St. Andrews, Velika Britanija. Primenjeni sistemi: MB-70HI, MB-86, MB-SR50 EI, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT

Let’s build a Better Future

Istraživanja pokazuju da se u Srbiji društveno odgovorno poslovanje fokusira na pet glavnih područja: obrazovanje, sport, zdravlje, ideju volontiranja zaposlenih i zaštitu životne sredine. U Aluprofu jasno vidimo da će za investitore i arhitekte tačka konkurentske prednosti u realizovanim investicijama u narednim godinama biti ispunjenje očekivanja onih kompanija koje žele da posluju na održiv način. Važan smo partner mnogim subjektima kojima je važno da svaki segment njihove delatnosti – kancelarije, fabrike ili maloprodajna i servisne lokacije – bude pro-ekološki orijentisan i usklađen sa načelima održivog razvoja.

Članak sponzorisao Aluprof

ALUPROF

Više informacija o Aluprof ponudi:

Viktor Stojanoski
Regional manager
Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania
T. +389 702 135 63
vstojanoski@aluprof.eu
www.aluprof.com