Connect with us
Novosti

Koliko zapravo košta sigurnosni sistem?

Početna cena kupovine i instalacije sigurnosnog sistema obično čini samo 30% ukupnih troškova tokom njegovog životnog veka. Oni su još poznati i pod imenom „ukupni troškovi vlasništva”. Uprkos tome, mnogi krajnji korisnici ponekad donose odluku samo na osnovu cene kamera. Zapravo, oni donose odluku na osnovu procene nekih 10-15% ukupnih troškova sigurnosnog sistema. Realnost je takva da otprilike 70% troškova nastaje nakon instaliranja sistema. Nažalost, ovo može biti neprijatno iznenađenje za korisnike koji ne uzmu u obzir i indirektne troškove sigurnosnog sistema. Zato vredi odvojiti barem malo vremena za razmišljanje o tome kako će se naš sistem koristiti jer se tako dobija slika o troškovima povezanim s njegovom primenom, odnosno njegovom potencijalu da ponudi znatne uštede na duge staze, uzimajući u obzir i potrošnju energije, ali i održavanje.

Iako ćemo se u ovom tekstu posebno fokusirati na kamere, ovaj princip se primenjuje na bilo koji uređaj unutar video-nadzornog sistema. Ukupni troškovi vlasništva pomažu korisniku da prepozna pitanja koja treba postaviti u svakom procesu nabavke novog sigurnosnog sistema.

Nije sve u ceni kamere

Filtriranje opcija je važan korak u procesu nabavke – definisanje potreba za nadzorom i dostupnog budžeta ključno je za sužavanje izbora. Nažalost, previše početnih analiza potreba fokusira se samo na kamere, bez razmatranja širih zahteva sistema u celini, od korišćenja energije do potreba za čuvanjem podataka. Jasno, lakše je fokusirati budžetska razmatranja samo na nabavku kamere, a ne na to gde će se novac uložiti za potrebe rada i održavanja tog uređaja. Ipak, takav sigurnosni sistem mora odgovoriti i na Vaše potrebe u doglednoj budućnosti. Vredi imati na umu da troškovi rada, praćenja i održavanja nekih kamera često premašuju cene samih uređaja i stoga se moraju uzeti u obzir pre same kupovine.

Predviđanje troškova čuvanja podataka

Ako na tržištu tražite novi video-nadzorni sistem, vrlo je verovatno da ćete morati razmisliti i o tome kako čuvati snimke koje on generiše. U proseku, zakoni obično predviđaju da se potencijalni dokazni materijal čuva barem mesec dana. Ipak, u nekim regionima ili slučajevima primene, ovaj rok je produžen na 180 dana, što čuvanje podataka čini značajnim faktorom u ukupnim troškovima sigurnosnog sistema.

Kako biste izbegli velike troškove rada servera i električne energije nakon instalacije, ključno je razmotriti različite troškove čuvanja podataka povezane sa svakim modelom kamere koji razmatrate za nabavku. Kupovina jeftinijih kamera radi smanjenja početnih izdataka može biti ekonomski upitna opcija ako one dolaze u paketu s ogromnim zahtevima za kapacitetima za čuvanje video zapisa. Na neki način one vas prisiljavaju da trošite više na servere, pa i energiju na duže staze. Isto tako, ako planirate umanjiti troškove čuvanja podataka smanjenjem veličine snimljenog video zapisa, moraćete pažljivo da odaberete prave uređaje kako biste osigurali da kompresija ne ugrozi kvalitet dokaznog materijala.

Sigurnosna kamera

Sigurnosna kamera / foto: pexels.com

To znači da nećete dozvoliti da pikselizacija ili zamućenje slike idu do te mere da više nije moguće identifikovati osumnjičenog. Ako na kraju imate snimak lošeg kvaliteta koji ne može poslužiti kao koristan dokaz, to može obesmisliti prvobitni cilj instalacije samog sigurnosnog sistema. Neke kamere dolaze sa sofisticiranom tehnologijom koja može da prati sve važne forenzičke detalje koji su Vam potrebni, a da istovremeno smanjuju potrebe za kapacitetima za propusnost i čuvanje. Tako se troškovi smanjuju na duže staze. Zato pre nego što instalirate sistem vredi proveriti sve navode o mogućnosti dobijanja visokokvalitetnih snimaka uz niske zahteve za kapacitetima za čuvanje. Time možete osigurati da Vaša očekivanja ne budu izneverena.

Svaki skup zahteva je jedinstven. Na primer, nekada će Vam zatrebati slike visokog kvaliteta, čak i u mraku. Neke kamere mogu kompenzovati slab nivo osvetljenja jačanjem funkcije praćenja signala, što dovodi do većih troškova i zahteva za čuvanjem podataka. Druge opcije mogu koristiti alternativne tehnologije za optimizaciju svetla koje nemaju jednako veliki uticaj na troškove čuvanja podataka. One bi Vam mogle pomoći da optimizujete budžet eliminacijom potrebe za dodatnim spoljnim osvetljenjem.

Predviđanje indirektnih troškova

Tip uređaja koji odaberete uticaće na troškove mnogo više od same pohrane podataka. Nadzor, održavanje i utrošak električne energije takođe se moraju uzeti u obzir kako bi se predvideli ukupni troškovi sigurnosnog sistema. Jednom kada zbrojite cifre, troškovi mogu početi da rastu prilično brzo, ali najvažnije je znati da će uređaji koje odaberete imati veliki uticaj na konačni saldo. Odabir ekonomičnijih kamera i uređaja u startu može rezultirati velikim indirektnim troškovima. Nasuprot tome, odabir kvalitetnijih kamera i uređaja može Vam omogućiti da dugoročno smanjite indirektne troškove sigurnosnog sistema, donoseći uštede koje možete iskoristiti za reinvestiranje i brži razvoj poslovanja.

Na primer, vlasnici video-nadzornih sistema instaliranih u zonama sa zahtevnim uslovima rada, kao što su pomorske luke ili hemijska postrojenja, mogu se suočiti s visokim računima za čišćenje slane vode i uklanjanje prašine sa kamera. Prelaskom na sofisticiranije kamere koje nude funkcije daljinskog čišćenja ili dolaze u paketu sa samočistećim materijalima i komponentama (kao što je hidrofilna kupola) mogu se smanjiti potrebe za održavanjem, a time i troškovi.

Kako pretvoriti nabavku u investiciju?

Ako se nabavci željenog tipa kamere pristupi uz svest o uticaju ove odluke na buduće troškove, odluka o nabavci se može pretvoriti u odluku o investiciji. Postizanje ovog cilja je lakše ako se u startu postavi nekoliko ključnih pitanja.

Prvo se tiče funkcija koje želite dobiti s kamerom, kao i potrebe za prostorom za čuvanje podataka koju nabavka takve kamere povlači. Drugo pitanje tiče se projektovanih troškova napajanja takvog sistema na duže staze. Važno je dobiti sliku i o ulozi pratećih tehnologija u kameri u formiranju ukupnih troškova. Na kraju, vredi sagledati i njihov udeo u opštim troškovima.
Pitanje koštanja sigurnosnog sistema izlazi izvan okvira razmatranja koja se tiču inicijalne nabavke. Donošenje najbolje odluke na osnovu šire slike o troškovima može značiti nešto veći početni izdatak koji će se dugoročno isplatiti. Zato vredi izdvojiti vreme za postavljanje pravih pitanja na samom početku. To ide u paketu sa pronalaženjem partnera koji Vam mogu ponuditi odgovore na ta pitanja i pomoći Vam da izračunate dugoročne troškove.

Sigurnosna kamera

Sigurnosna kamera / foto: freepik.com

Tako Vam se omogućava da izbegnete potencijalno neugodna iznenađenja u pogledu utroška električne energije, troškova čuvanja podataka, rada i održavanja. Važno je znati i da se tako osigurava da na kraju dobi- jate sigurnosni sistem koji odgovara vašim konkretnim potrebama.

Pet koraka za optimizaciju ulaganja

Odlučivanje o tome koji sigurnosni sistem želite da nabavite povlači detaljnu analizu. U konačnici, sigurnosni sistemi mogu trajati pet godina ili više, tako da blagovremena analiza svih relevantnih faktora može dovesti do znatnih ušteda troškova i većeg povrata investicija (ROI) na duže staze. Iako se ovaj proces može činiti zahtevnim, u praksi postoji pet jednostavnih koraka koje možete slediti kako biste bili sigurni da ćete maksimalno iskoristiti svoje ulaganje. Praćenje ovih koraka omogućava Vam da se odlučite za najbolji sigurnosni sistem za vašu organizaciju, a da istovremeno optimizujete svoja ulaganja.

Odaberite kameru prema vrednosti koju dodaje

Iako se na prvu može učiniti suvišnim, pitanje „zašto nabavljam kamere” jeste važan početni korak. Cena uređaja i njegove funkcije su važni faktori, ali je od vitalnog značaja pravilno razumeti šta Vaša organizacija, zapravo, želi od kamere pre nego što počnete vagati vrednost različitih funkcija u svakom modelu.

Jasnoća vizije je ključna kako biste osigurali da će kamere koje završe u Vašem užem izboru raditi na željeni način ili ponuditi potrebni dokazni materijal. Na primer, da li instalirate sigurnosni sistem za stabilizaciju zarade u maloprodaji tako što ćete se boriti protiv krađe i prevara? Ili Vam je cilj optimizovati proizvodnju i izbeći zastoje u proizvodnom postrojenju? Da li možda samo želite ponuditi sigurnost za svoje zaposlene ili putnike u javnom prevozu? Postoji mnogo različitih načina na koje se sigurnosni sistemi mogu primeniti kako biste pomogli Vašoj organizaciji, od povećanja sigurnosti do kreiranja poslovne vrednosti. Određivanje razloga zašto upravo sada nabavljate sistem je ključni prvi korak u jačanju spremnosti za optimizaciju investicija.

Nameštanje sigurnosne kamere

Nameštanje sigurnosne kamere / foto: freepik.com

Izračunajte kako uređaj utiče na ostatak sistema

Nakon toga morate stvoriti sliku o tome kako Vaš odabir kamere utiče na ostatak sistema. Čuvanje podataka je važan faktor u ovoj kalkulaciji. Jeftinije kamere mogu izgledati kao privlačna opcija, ali ako je njihova tehnologija kompresije ograničena na smanjenje brzine prenosa, odnosno potrebe za kapacitetima propusnosti i čuvanja podataka, ta ušteda dolazi nauštrb dobijanja kvalitetnog snimka. Tako možete obesmisliti sam razlog zbog kojeg nabavljate sistem. S druge strane, sofisticiranije kamere mogu imati veću početnu cenu, ali su opremljene inteligentnim algoritmima koji nude relevantne forenzičke informacije u punoj rezoluciji i pri punoj brzini prikaza, a da pri tome zahtevaju manje prostora za čuvanje. Na taj način možete nadoknaditi početnu veću cenu kroz niže troškove čuvanja podataka u godinama koje dolaze.

Ipak, troškovi čuvanja i potrebe za njom samo su jedan segment kalkulacije koji treba uzeti u obzir u ovoj fazi. Šta je sa složenošću instalacije? Koliko brzo ćete biti u stanju podesiti Vaš uređaj i dodati sve komponente sistemu?

Vredno je razmisliti i o tome koja će Vam dodatna oprema biti potrebna da osigurate da će sigurnosni sistem ispuniti Vaše ciljeve ako odaberete konkretni model kamere. Na primer, ako kamere koje ste odabrali zahtevaju dodatnu opremu za postavljanje, to će imati nepovratan uticaj na instalaciju i učiniti je sporijom i skupljom nego što je prvobitno predviđeno. Ako to shvatite tek na dan instalacije, postoji znatan rizik od kašnjenja celog projekta. Ukupna slika o svim troškovima, a ne samo o ceni uređaja važna je za optimizaciju ulaganja u sigurnosni sistem.

Procenite troškove korišćenja i rada sistema

Sledeće važno pitanje je „šta će se desiti kada se sistem pokrene?” Ovaj korak se često zanemaruje. To je zato što neki korisnici tretiraju operativne troškove sistema kao prirodnu cenu poslovanja, dok drugi možda ne žele previše razmišljati o tome ako je to pokriveno budžetom nekog drugog sektora. Ipak, ulaganje vremena u razmišljanje o troškovima rada sistema važno je za sve donosioce odluka uključene u nabavku sigurnosnog sistema. Tu, zapravo, nastaju veliki, ali manje vidljivi troškovi. Iako oni možda neće uticati direktno na Vas ili Vaš sektor, cela organizacija će ih sigurno osetiti. A ako Vaša kompanija gubi novac zbog visokih operativnih troškova sistema, to će na kraju uticati i na Vaš budžet. To znači da vredi razmisliti o potrošnji električne energije, potrebnom održavanju i troškovima praćenja sistema. No, kako različite kamere u Vašem užem izboru mogu uticati na ove troškove? To možete proceniti stavljanjem na papir nekoliko ključnih pitanja. Prvo morate razmotriti koliko energije željene kamere troše tokom upotrebe i kako to može uticati na Vaš račun za struju? U vezi s tim, koliko Vam je prostora za čuvanje podataka potrebno za konkretne kamere i kako to dugoročno utiče na troškove električne energije?

Obezbeđenje

Obezbeđenje / foto: freepik.com

Na kraju, morate znati da li željene kamere nude neku pametnu funkciju za smanjenje ukupnih troškova. Na primer, da li one nude superiorne analitičke funkcije kao što su duboko učenje i rubna analitika, smanjenje broja lažnih alarma i ubrzavanje forenzičke pretrage radi smanjenja operativnih troškova? Uređaji koje odaberete u konačnici će uticati na sve troškove koji nastaju tokom životnog ciklusa sigurnosnog sistema.

Predvidite uticaj koji će sistem imati na poslovanje

Kada dobijete širu sliku o tome kakve su troškovne implikacije nabavke kamera iz Vašeg užeg izbora, vreme je da razmotrite i krajnji rezultat – kako će taj sistem pomoći Vašem poslovanju? Hoće li dovesti do veće efikasnosti, smanjenja krađa, poboljšanja usluga koje pružate klijentima ili stepena zadržavanja zaposlenih stvaranjem sigurnijeg radnog mesta? U konačnici, ispravno odabran sigurnosni sistem može kreirati poslovnu vrednost za Vašu organizaciju, što znači i bolje finansijske rezultate. Važno je kvantifikovati način na koji će sigurnosni sistem uticati na poslovanje kako biste prilikom donošenja odluke mogli proceniti navedene prednosti u odnosu na ukupne troškove. Bavljenje ovom temom često uključuje saradnju između odeljenja. Tako se lakše dobija i procenjuje šira slika uticaja sistema na poslovanje u celini. Kao dodatna pogodnost, saradnja među odeljenjima takođe otvara mogućnost pristupa većem budžetu i dodatnog učešća u odabiru sistema video nadzora, kao i analizi prednosti koje on može doneti poslovanju.

Donesite najbolju odluku za svoju organizaciju

Ovaj poslednji korak odnosi se na procenu informacija do kojih ste došli u prethodnim fazama i uključivanje svih dobijenih uvida u konačnu odluku. Sve dok analizirate neki novi uvid dobijen tokom ovog procesa, npr. ako uračunate dodatnu vrednost željenog uređaja ili procenjujete povezane troškove rada, Vi zapravo pravite korak u pravom smeru – odmičete se od puke nabavke sistema i idete ka planiranju investicije koja može doneti pogodnosti za Vašu organizaciju.

Ovaj proces okončavate procenom različitih scenarija vezanih za nabavku više sigurnosnih uređaja jer će Vas on bolje pripremiti na optimizaciju sistema koji kupujete u korist kompanije. Umesto da vršite odabir na osnovu početnih troškova, sada donosite odluku sa dugoročnom vizijom i tako smanjujete rizik od neprijatnih i iznenadnih troškova koji se mogu javiti u budućnosti.

Obezbeđenje

Obezbeđenje / foto: freepik.com

Rad sa partnerom na odabiru najboljeg sistema

Važno je imati na umu da ovo ne morate raditi sami. Proces odgovaranja na ova pitanja pomaže Vam da prepoznate partnere koji žele uložiti u dugoročni uspeh organizacije. Zato je ključno pronaći pravog partnera koji će zajedno s Vama proći kroz ove scenarije kako biste pronašli sistem koji će raditi u Vašem najboljem interesu. To se odnosi na visinu prihvatljivih ukupnih troškova vlasništva, kao i na nabavku sistema koji će zadovoljiti potrebe za vrednošću na duže staze.

Autor teksta: Ricardo Marranita. menadžer za razvoj proizvoda, Axis Communications a&s Adria Magazine