Connect with us
Arhitektura

IX Međunarodni salon pejzažne arhitekture od 02. do 29. juna 2021.

Deveti međunarodni salon pejzažne arhitekture 2021. održaće se od srede, 2.06.2021. do utorka, 29.06.2021. godine u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, ulica Đure Jakšića br. 2.

Prijavljivanje i dostavljanje radova u elektronskoj formi je u periodu: 1.03.2021. – 15.04.2021. godine.

Organizator 9. međunarodnog salona pejzažne arhitekture je Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS).

Retrospektivni prikaz prethodnih osam Salona pejzažne arhitekture 2005-2019. možete pogledati ovde

IZLOŽBA RADOVA

SADRŽAJ IZLOŽBE:

  1. Realizovani projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (parkovi, otvoreni rekreativni prostori, šetališta, pjacete i trgovi, urbani džepovi, pešačke zone, objekti kulturno-parkovskog nasleđa, otvoreni prostori blokova, ustanova i dr. javnih zgrada, izletišta, turističke zone, pejzaži saobraćajnica, groblja, botanički i zoo-vrtovi, poslovni vrtovi, kućni vrtovi, krovni vrtovi, objekti parkovske i vrtne arhitekture, dizajn mobilijara i opreme otvorenih prostora, land art trajnog karaktera i sl.);
  2. Projekti iz oblasti pejzažne arhitekture (još uvek nerealizovani projekti, ideje i vizije, konkursni radovi i sl.);
  3. Planovi svih kategorija (prostorni i urbanistički) koji tretiraju problematiku pejzažne arhitekture, ili sastavni delovi tih planova koji se odnose na pejzažnu arhitekturu (zaštita prirode, rekultivacija, zaštita kulturnih predela, rekreativna i turistička područja, sistem gradskih otvorenih prostora, zelena infrastruktura i sl.);
  4. Studije i istraživanja iz oblasti pejzažne arhitekture;
  5. Publikacije (knjige, priručnici i sl) iz oblasti pejzažne arhitekture;
  6. Video radovi, umetničke instalacije, odnosno multimedijalni radovi iz oblasti pejzažne arhitekture;
  7. Studentski radovi.

Na Salonu mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili realizovani u periodu 2018-2021, pod uslovom da nisu već izlagani na prethodnim salonima pejzažne arhitekture u organizaciji UPAS.

Učesnici mogu prijaviti više radova, a svaki rad se prijavljuje posebnom prijavom.

Prijavljivanje radova je besplatno, a kotizacija se plaća nakon selekcije.

MOGUĆI UČESNICI

Profesionalci (pojedinci, grupe ili organizacije) koji se bave temama pejzažne arhitekture;
Studenti (pojedinci ili grupe sa svih fakulteta koji obrađuju teme pejzažne arhitekture).

PRIJAVE

Zainteresovani učesnici mogu prijaviti svoj rad do 15.04.2021. godine. Prijava se dostavlja u elektronskom obliku na e-mail Salona:

exhibition.sala@gmail.com (do 25MB)

Ukoliko kvota za e-mail (25MB) nije dovoljna za postere ili video materijal, onda treba koristiti neki od servisa za elektronski transfer podataka, a mejlom dostaviti prijavu, ilustraciju rada i link za pristup podacima.

Više informacija pogledajte na LINKU

Izvor: upa.org.rs