Connect with us
Promo

Dišemo da bismo živeli – vazduh je život

Smanjite rizik od zaraze Clivet-ovim sistemom za obnavljanje i prečišćavanje vazduha.

Prema novoj analizi kvaliteta vazduha u Evropi, koju je sprovela Evropska agencija za životnu sredinu, većina urbane populacije u Evropi udiše vazduh zagađen iznad nivoa koji preporučuje Svetska zdravstvena organizacija, čime je njihovo zdravlje ugroženo.

Šta više, studije ponovo pokazuju da u prostorima sa lošom ventilacijom aerosoli postaju put prenošenja virusa.

Unutrašnja ventilacija je važna za smanjenje broja zaraženih kovidom 19

Clivet je preko trideset godina referentna kompanija u sektoru klimatizacije i znajući da sistem klimatizacije mora da sadrži sistem za obnavljanje i prečišćavanje vazduha da bi efikasno sprečavala širenje virusa – kompanija je razvila sisteme za filtraciju, prečišćavanje i sanitizaciju vazduha:

  • Inovativni sistemi kontrolisane mehaničke ventilacije (Controlled Mechanical Ventilation – CMV) sa aktivnom termodinamičkom rekuperacijom, kao što su ELFOFreh EVO (sa brzinom protoka od 125 m³/h do 300 m³/h) i ZEPHIR³ (sa brzinom protoka od 1.000 m³/h do 14.000 m³/h) i sa elektronskim filterima. Ti filteri garantuju efikasnost filtriranja do ISO ePM1 90% (ISO EN 16890) i imaju veliku snagu ubijanja mikroba zahvaljujući visokoj efikasnosti filtriranja sub-mikrobnih čestica. Razlog tome je uništavanje spoljne membrane bakterija odnosno virusa izazvanog termoelektričnim udarom koji stvara ionizovana sekcija filtera sa visokom razlikom potencijala (10.000 V). Berlinski institut ILH merio je koncentraciju nekih čestih baterija pre i posle elektronskog filtera i utvrđena je efikasnost između 98% i 99%. Zahvaljujući veoma malom padu pritiska, filteri omogućavaju velike uštede energije prilikom ventilacije.
  • Klima-komore koje mogu sadržati elektronske filtere, UV-C lampe i tehnologiju fotokatalitičke oksidacije. Tehnologija zasnovana na fotokatalitičkoj oksidaciji razvijena je u vazduhoplovnoj industriji i korišćena za sanitizaciju prostora za istraživanje svemira. Proces imitira prirodni proces fotokatalize, tj. kombinuje sunčeve UV zrake, vlažnost vazduha i neke plemenite metale prisutne u prirodi: stvara hidroksilne radikale i molekule vodonik-peroksida koji su sposobni da unište većinu zagađivača i toksina. Efikasni su za kontinualnu sanitizaciju kanala za distribuciju vazduha i u prostorijama u koje se vazduh ubacuje, pa smanjuju rizik zagađenja sredine. Uređaj se postavlja u tok vazduha koji treba tretirati i aktivno uništava bakcile, bakterije, viruse, pa čak i mirise.

Više informacija na info.see@clivet.com i www.clivet.com.

Clivet logo

info.see@clivet.com
www.clivet.rs