Connect with us
Arhitektura

Deveta međunarodna konferencija MoNGeometrija 2023.

PoŔtovane arhitekte,

Pozivamo vas na predavanja gostujućih predavača Fulvia Wirza i Kiumarsa Sharifmoghaddama, kao i na izložbu u okviru devete međunarodne konferencije MoNGeometrija 2023.

Svi događaji će se održati u amfiteatru i holu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu.

Predavanje Fulvia Wirza će se održati u četvrtak, 8. juna 2023. u 10 časova.

Fulvio je arhitekta i dizajner, partner u Wirz Architects-u i trenutno radi kao viÅ”i predavač na Univerzitetu u Istočnom Londonu kao vođa programa MA u arhitekturi i urbanizmu. Takođe je Å”ef laboratorije za digitalnu proizvodnju u UEL-u (dFUEL). On je bivÅ”i saradnik u Zaha Hadid Architects gde je bio odgovoran za dizajn viÅ”e od 40 projekata uključujucĢi najsavremenije zgrade i proizvode. Nedavno je zavrÅ”io projektovanje kancelarije u Dubaiju u okviru zgrade Opus koju je dizajnirala pokojna Zaha Hadid i uspeÅ”no podneo predlog dizajna za proÅ”irenje MAXXI muzeja u Rimu.

Predavanje Kiumarsa Sharifmoghaddama će se održati u petak, 9. juna 2023. u 14.30 časova.

Kiumars je asistent na projektu i doktorant iz tehničke matematike na TehnoloÅ”kom univerzitetu u Beču. Trenutno razvija interaktivne digitalne alate koji omogucĢavaju dizajnerima, arhitektama i inženjerima pristup novim geometrijama, kao njegova uloga u multi i interdisciplinarnom projektu pod nazivom ā€žNapredni računarski dizajnā€œ. Sa oko 15 godina iskustva u podučavanju matematike i dizajniranju origamija, oduvek je uživao u konsolidovanju veza između svojih interesovanja. Između nauke i umetnosti, istraživanja i obrazovanja, teorije i primene, programiranja i dizajna i u novije vreme, geometrije i arhitekture. U protekle dve godine bio je predavač na kursevima vezanim za parametarski dizajn i digitalnu proizvodnju u Beču, Gracu i Insbruku.

Izložba studentskih radova sa master studija (sa predmeta Arhitektonska vizuelizacija, Interaktivna vizuelizacija, Digitalna fabrikacija, Digitalni dizajn, Robotika u arhitekturi, Napredno modelovanje gradova, Geometrija i vizuelizacija slobodnih formi) će se održati u petak, 9. juna 2023. u 15.45 časova.

Faculty of Technical Sciences
University of Novi Sad
Department of Architecture
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad, Serbia

mongeometrija@gmail.com
www.mongeometrija2023.ftn.uns.ac.rs