Connect with us
Arhitektura

Arhitekta jednog grada – Užice: MIU Arhitekti

Užice – danas grad, a nekada republika. Prvi siguran pomen Užica nađen je u dokumentu iz Dubrovačkog arhiva od 9. oktobra 1329. godine. Posle pada srpske despotovine osvojili su ga Turci. U XVI veku Užice je bilo srediÅ”te nahije i kadiluka, a tokom XVII veka postao je značajno zanatsko i kulturno srediÅ”te. Dok je u vreme austro-turskih ratova, krajem XVII i u XVIII veku grad postao velika vojna baza, a u vreme Prvog srpskog ustanka značajno vojno i strategijsko mesto. Kamen temeljac za izgradnju hidrocentrale postavio je Aleksandar Obrenović 1899.godine. Godinu dana kasnije Užice dobija struju i kreće razvoj grada. Posleratna arhitektura je možda i najznačajnija za Užice i ostavila je najveći trag.

#intervju

Za časopis ā€žGRENEF – Građevinarstvo & Energetska Efikasnostā€ govore Marija Gardić Lazić i UroÅ” Lazić, MIU Arhitekti

MIU arhitekti je autorski tim koji postoji od 2003. godine i obuhvata rad dvoje arhitekata i supružnika Marije Gardić Lazić i UroÅ”a Lazića. Svakom projektu detaljno pristupaju, sa novom svežinom, pažljivo analizirajući zahteve klijenata.

Pronalaženje suÅ”tine stvari je centralna tema u njihovoj projektantskoj filozofiji, gde se kroz složenu metodologiju i kreativno istraživanje dolazi do jasnih i jedinstvenih reÅ”enja, sa jakom idejom koja se provlači od početka do kraja, stvarajući životne, radne, viÅ”enamenske i druge prostore. Njihova reÅ”enja su uzbudljiva i drugačija, a njihovi projekti odiÅ”u originalnoŔću.

Gradski trg, Užice

foto: Gradski trg, Užice

IDEJA NAM JE DA, VI IZ SVOG UGLA ARHITEKTE, KROZ RUBRIKU ā€žARHITEKTA JEDNOG GRADAā€ PREDSTAVITE SVOJ GRAD. NA SAMOM POČETKU BISMO VOLELI DA NAM KAŽETE Å TA JE ONO Å TO JE KARAKTERISTIČNO U AKTUELNOJ ARHITEKTURI UŽICA?

Užice je grad specifične konfiguracije terena, iz čega je proistekao veoma visok intenzitet izgrađenosti na relativno malom prostoru. Gotovo da nema slobodnih parcela za gradnju u samom gradu. Sporadično, dolazi do izgradnje stambenih objekata ukrupnjavanjem parcela na kojima su postojeći nesolidni manji objekti. Takođe, obnavljaju se i postojeći objekti kroz različite programe finansiranja, uglavnom u cilju poboljÅ”anja energetske efikasnosti.

Sve u svemu ne deÅ”ava se niÅ”ta značajno Å”to bi se moglo meriti sa značajem urbanističkih i arhitektonskih ostvarenja iz perioda moderne, koji i dalje formira danaÅ”nji doživljaj grada ā€“ ovde pre svega mislimo gradski trg sa blokovima koji ga okružuju i na kule koje dominiraju scenografijom grada. U poslednje vreme periferni delovi grada, kao Å”to je Krčagovo, koje je industrijska zona, se razvijaju, i to uglavnom izgradnjom trgovinskih centara i objekata.

ISTORIJA VAŠEG GRADA JE VEOMA ZANIMLJIVA, OD ILIRA, PREKO RIMLJANA, SLOVENSKIH PLEMENA I TURAKA KOJI SU ČETIRI VEKA OSTALI U UŽICU. ČIJI UTICAJI SA ISTORIJSKOG ASPEKTA JE NAJVIDLJIVIJI U GRADU ZA VAS KAO ARHITEKTU?

I dalje postoje vidljivi tragovi bogate i viÅ”eslojne istorije grada, a ono Å”to je dominantno u vizuri na grad su ostaci zidina starog grada visoko na steni čija rekonstrukcija i konzervacija je u toku, kao i fragmenti predratnog grada sa karakterističnim gradskim kućama.

Ipak, ono Å”to je najznačajnije za nas kao arhitekte jeste posleratna izgradnja koja je stvorila urbani grad, sa jedinstvenim trgom i objektima koji ga okružuju ā€“ pozoriÅ”te, biblioteka, hotel, stambene kule i stambene lamele, koji zajedno sa okomitim brdima stvaraju specifičnu atmosferu i dinamiku grada.

Kanjon reke Đetinje, Užice, velika brana

Kanjon reke Đetinje, velika brana

ŠTA JE ONO ŠTO BISTE POKAZALI GOSTIMA KOJI PRVI PUT DOLAZE U UŽICE?

Definitivno gradski trg, kako zbog arhitekture tako i zbog atmosfere. Kombinovano sa tim, vožnja biciklom kroz uski kanjon reke Đetinje, trasom stare železničke pruge Užice ā€“ Sarajevo, ili Å arganske pruge, kojom je saobraćao popularni voz Ćira. To je Zelena staza koja počinje od gradske plaže (gde se nalazi i prva evropska hidrocentrala rađena po principima Nikole Tesle) do Stapara, a mogla bi se produžiti do jezera Vrutci, kroz postojeću infrastrukturu prateći neverovatne pejzaže sa nizom atrakcija duž putanje ā€“ tuneli, mostovi, velika brana, brzaci, liticeā€¦ Revitalizacija stare pruge u kanjonu reke Đetinje bila je tema mog (Marijinog) diplomskog rada 2006. godine.

UŽICE SA OKOLINOM IMA ODLIČAN TURISTIČKI POTENCIJAL. KAKO DANAS IZGLEDAJU NOVI TURISTIČKI OBJEKTI U ARHITEKTONSKOM SMISLU I KOLIKO SE KONSULTUJU ARHITEKTE?

Turistički potencijal je po naÅ”em miÅ”ljenju najveći adut ovog kraja. Mnogo je toga u okruženju: Zlatibor sa okolinom – selo Sirogojno sa Muzejom na otvorenom, Gostilje sa vodopadom, Mačkat sa domaćom hranom, Stopića pećina, zatim Tara, Kremna, Mokra Gora, brojna jezera…

NekadaÅ”nji gigantski hoteli grada ā€“ Hotel Zlatibor ā€žSivonjaā€ predstavnik brutalističke arhitekture, Hotel Turist na gradskoj plaži i Hotel Palas viÅ”e nisu u funkciji, niti u samom gradu imaju adekvatne zamene. Novi turistički objekti su manji, prilagođeni trenutnim potrebama. Sve je viÅ”e zainteresovanih klijenata za neke druge vidove turizma, kao Å”to su kuće za odmor u prirodi, ili grupacije viÅ”e kuća, koje gostima nude beg iz urbanih sredina i uživanje u prirodnim vrednostima. U poslednje vreme mi smo imali viÅ”e interesantnih projekata na tu temu, sa kućama koncipiranim u funkciji doživljaja prirode, uglavnom u okolini Zlatibora i Tare.

Vikenica Vodice Zlatibor

foto: Vikendica, Vodice, Zlatibor

KAKO BISTE UPOREDILI ARHITEKTURU U UŽICU SA ARHITEKTUROM OSTATKA SRBIJE, PO ČEMU SE ONA RAZLIKUJE?

Užicem dominiraju brda, nema ravnica, sve ulice su strme, teren u nagibu, kontakt terena i objekta je uvek interesantan i drugačiji. Uticaj reljefa na urbanizam i arhitekturu je u ogromnoj meri opredelio izgled grada, stvarajući specifičnu uzbudljivu scenografiju kojom dominiraju kule.

DA LI VI LIČNO PRIMEĆUJETE NAPREDAK U GRAĐEVINSKOM SEKTORU I U KOM SMISLU JE BOLJITAK VIDLJIV? (MISLIMO NA UPOTREBU KVALITETNIH MATERIJALA, SVEST O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI…)

Primetan je veliki napredak u građevinskom sektoru, na tržiÅ”tu je prisutno sve viÅ”e novih materijala, različitih sistemskih reÅ”enja, standard gradnje je sve viÅ”iā€¦ Svest o energetskoj efikasnosti postoji, svi novi objekti moraju biti minimum C energetski razred, Å”to naravno zahteva upotrebu različitih termoizolacionih materijala i kvalitetnih fasadnih sistema.

Obnovljivi izvori energije počinju da se koriste. Sve ovo zahteva i veću informisanost i obučenost svih u lancu izgradnje, od investitora, preko projektanata, izvođača, proizvođača materijala, a sve za dobrobit krajnjeg korisnika, kao i svih nas koji delimo isti vazduh, vodu i zemlju.

Kompleks savremenih mini vikendica, Zlatibor

foto: Kompleks savremenih mini vikendica, Zlatibor

U KOM PRAVCU IDE ARHITEKTURA U SRBIJI DANAS I KOLIKO SU NOVI OBJEKTI ENERGETSKI EFIKASNI?

U Srbiji se zadnjih godina sve viÅ”e gradi, globalni trendovi i nas osvajaju, Å”to sve vodi velikom ubrzanju gradnje i uniformnosti. S vremena na vreme, obraduje nas neki primer dobre, autorske arhitekture. Mislim da imamo potencijala i mogućnosti da deo prostora u Srbiji zauzme i neka drugačija arhitektura.

Novi objekti su energetski efikasni onoliko koliko to diktira zakonska regulativa, na snazi je pravilnik o EE koji značajno podiže EE postojećih i novih objekata, a i sami investitori imaju interes u tom domenu jer su troÅ”kovi eksploatacije direktno vezani za ulaganja u tu oblast.

KAKO BIRATE MATERIJALE ZA VAÅ E PROJEKTE?

Glavna nam je koncepcija samog objekta koju definiÅ”emo u odnosu na uticaj raznih ulaznih faktora – projektnog zadatka, konteksta, nameneā€¦ Materijalizaciija objekta mora da prati i podrži sam koncept. Uvek ima viÅ”e mogućnosti da se materijalizuje određena koncepcija. Faktori koji odlučuju su dostupnost materijala na tržiÅ”tu, cena, tehnologija ugradnjeā€¦

Sportska sala osnovne Ŕkole u Sirogojnu

foto: Sportska sala osnovne Ŕkole u Sirogojnu

KAKVA SU VAÅ A ISKUSTVA SA PRIMENOM MATERIJALA KOJI DOPRINOSE ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI?

Uvek je pozitivno iskustvo sa primenom i ulaganjem u materijale i tehnologije koji poboljÅ”avaju EE. Ono je danas vrlo aktuelno, kao i unapređenja na polju materijala koja podstiču EE su ubrzana i raznovrsna. U poslednje vreme akcenat je na materijalima i reÅ”enjima koja su EE efikasna, a u isto vreme i ekoloÅ”ki prihvatljiva.

Tu bismo izdvojili neka dva različita pristupa ā€“ prvi, kada se rade novi objekti, gde koncept o energetskoj efikasnosti započinje u najranijoj fazi projektovanja razmiÅ”ljanjem o samoj postavci objekta, njegovoj orijentaciji, orijentaciji staklenih povrÅ”ina itd. a nastavlja se kroz odabir materijala i sl. – drugi, kada se rade energetske sanacije postojećih objekata gde se biraju adekvatni materijali poÅ”tujući nasleđenu arhitekturu. Uradili smo viÅ”e projekata energetske sanacije postojećih objekata, koja pre svega podrazumeva promenu fasadne stolarije i termoizolaciju fasade, čime se značajno unapređuje kvalitet koriŔćenja i produžava vek trajanja ovih objekata.

Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
View this post on Instagram
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 
Ā 

A post shared by @gradjevinski_casopisi

KOJI PROJEKAT NAJBOLJE PREDSTAVLJA VAŠ ARHITEKTONSKI KREDO? I DA LI UOPŠTE MOŽE BITI JEDAN PROJEKAT ILI JE TO NEKOLIKO?

Svaki projekat je priča za sebe, nema copy-paste-ovanja, uvek su različiti inputi koji traže mnogo promiŔljanja da bi se doŔlo do kvalitetnih reŔenja. TeŔko je izdvojiti jedan projekat. Mislim da se najbolja slika o naŔem radu dobija kada se pogledaju svi naŔi projekti (www.miuarhitekti.com). Time se xprepoznaje pravac i ideja koje se držimo.

KOJI SU VAŠI PLANOVI ZA BUDUĆNOST?

Čini nam se da će naÅ”a profesionalna budućnost biti logičan kontinuitet mesta i vremena u kome živimo. Bićemo zadovoljni ako uspemo da malo pomerimo granice i time unapredimo naÅ”e okruženje.